F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Gevoelstemperatuur en luchtvochtigheid

Als nieuwjaarsgeschenk hebben we dit jaar een temperatuur en luchtvochtigheidsmeter cadeau gegeven. Vooral de luchtvochtigheid riep bij enkele kalverhouders de vraag op: Wat kan ik ermee?

Om dat uit te leggen dient men eerst te weten wat relatieve luchtvochtigheid is en waarom  dit percentage luchtvochtigheid zo van belang kan zijn voor uw dieren.

De relatieve luchtvochtigheid is een meetwaarde en geeft  de hoeveelheid water in de lucht  aan ten opzichte van de maximale hoeveelheid water dat in die lucht kan zitten bij een bepaalde temperatuur. Dit wordt als een percentage weergegeven.  Als we dit getal aftrekken van 100 weten we hoeveel water die lucht nog kan opnemen; hoe lager het percentage luchtvochtigheid hoe meer vocht opgenomen kan worden.   Hierbij is het een gegeven dat warme lucht méér vocht kan opnemen dan koude lucht.

Het percentage  luchtvochtigheid en de temperatuur bepalen samen de THI : de temperatuur-luchtvochtigheidsindex (zie ook de nieuwsbrief over hittestress ),ook wel “gevoelstemperatuur” genoemd. Samen met de luchtsnelheid bepaalt de THI het klimaat. Dit klimaat kan aanleiding zijn tot hitte- of koudestress. Men spreekt van hitte- of koudestress als het klimaat dusdanig is dat het kalf zich niet meer tegen deze omstandigheden kan wapenen of aanpassen (zie nieuwsbrief thermoregulatie).

Een goed klimaat en een juiste ventilatie zijn daarom heel belangrijk. Dit werd ook tijdens de afgelopen symposia door zowel dhr. Van den Berg als dhr. Swinkels onderschreven.

Een goede ventilatie bepaalt onder andere de kwaliteit van de stallucht. Deze kwaliteit wordt naast de luchtvochtigheid, temperatuur en luchtsnelheid nog bepaald door de aanwezigheid van gassen en stoffen zoals. waterstofsulfide, ammoniak, methaan, kooldioxide, fijn stof, bacteriën, schimmels, toxinen etc

De functie van een goede ventilatie omhelst dan ook meer dan enkel temperatuurregulatie: het verwijderen van “vervuilde” lucht, de afvoer van vocht  en zorgen voor “frisse” inkomende lucht.

Voor een nuchter kalf is een juiste ventilatie gebaseerd op een temperatuur van 15-25 graden, een luchtsnelheid van maximaal 0,5 m/s en een luchtvochtigheid van <70%. Mocht de luchtvochtigheid hoger zijn dan kan deze lucht nog maar weinig water opnemen. Warme lucht kan echter meer vocht opnemen. Verwarmen kan er dus voor zorgen dat er meer vocht in de lucht opgenomen wordt en op deze manier afgevoerd kan worden.  Met als direct gevolg een prettiger klimaat. Dus verwarmen is niet alleen van belang om een goede staltemperatuur te krijgen, maar ook voor een droog klimaat van groot belang! Dus niet alleen de stal verwarmen bij lage temperaturen maar óók bij een hoge luchtvochtigheid. Dit kan de kans op, en ernst van luchtwegaandoeningen verkleinen!

Wist u dat: Bij een relatieve luchtvochtigheid van >70% ziekmakende bacteriën in de lucht kunnen overleven en dat een relatieve luchtvochtigheid van onder de 50% goed is voor onderdrukking van deze bacteriën?

Dus laten we de komende tijd hopen op lekker open vries weer en dan lekker het kacheltje aan !!!


Aanmelden voor de nieuwsbrief?