F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief maart 2016: Klantteveredenheidsonderzoek 2015 en Temperatuurregulatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Alweer enige tijd geleden hebben wij u benaderd met het verzoek een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Doel hiervan was het in kaart brengen van uw mening over onze praktijk en waar er voor ons als praktijk nog verbeterpunten liggen. Hier is goed gehoor aan gegeven, we hebben ruim 112 ingevulde enquêtes retour gekregen, waarvoor onze hartelijke dank!

Uit het onderzoek blijkt dat de praktijk een gemiddelde beoordeling van 8,4 wordt geven en dat het merendeel van de kalverhouders ons aanbeveelt aan collega kalverhouders; voor ons een hele opsteker!

Verbeterpunten kwamen ook naar voren: het meest werd de kennis over voer(strategie), ventilatie en huisvesting genoemd. Hierbij had de meerderheid de behoefte aan meer aandacht en kennis van de dierenarts, een enkeling vond echter dat dit juist niet de taak van de dierenarts was. Mocht u behoefte hebben aan informatie etc over deze onderwerpen: spreek ons aan, we zijn er voor.

De bekendheid van de Portal neemt gestaag toe, thans is 2/3 hiermee bekend. Op de Portal vind u alle bezoekverslagen, logboekbonnen, behandelplannen en de evaluaties daarvan per koppel overzichtelijk gerangschikt en ook alle bedrijfsgezondheidsplannen, melkmonsternames, sectie- en laboratoriumuitslagen en overige relevante documenten terug:  ideaal bij controle door SKV of NVWA, maak hier gebruik van. Helaas is dit nog niet de gangbare praktijk: slechts 25% gebruikt deze vaak; 75% zelden (49%) tot nooit (25%).

Een aantal van u gaf aan graag wegwijs gemaakt te worden op de Portal. Helaas zijn er geen namen op de enquête ingevuld zodat wij niet weten wie hier behoefte aan heeft. Indien u graag alsnog een uitleg ontvangt, neem dan contact op met de praktijk of dierenarts!

De bereikbaarheid van de praktijk blijkt goed te worden gewaardeerd,  wel wordt door kalverhouders die rechtstreeks de dierenarts bellen op zijn of haar mobiele nummer aangegeven dat de bereikbaarheid niet optimaal is. Dit is onvermijdelijk omdat wij niet 24 uur per dag in de gelegenheid zijn om per direct de mobiele telefoon op te nemen. Voor een goede en snelle dienstverlening blijft het van belang om direct met de praktijk contact op te nemen. Deze is namelijk altijd bereikbaar, weet of een dierenarts te bereiken is en wanneer, en kan ook zorgen voor een alternatief of oplossing. U wordt dus sneller geholpen als u altijd met de praktijk belt in plaats van  met het mobiele nummer van de individuele dierenarts!

Allen bedankt voor het invullen van de enquête, de opmerkingen etc., wij gaan er mee aan de slag om onze dienstverlening verder te verbeteren. Wij blijven hierbij altijd open voor uw toekomstige suggesties!

Apotheek:

Enkele produkten in onze apotheek zijn gewijzigd. Bij deze willen wij jullie op de hoogte brengen van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden:

  • Wachttijd Depocilline© voor vlees is verkort van 7 naar 5 dagen
  • Duphacycline 300 extend© is vervangen door Oxy L.A. Inj.© vanwege leveringsproblemen
  • Vitolject Forte© is vervangen door Multivitamin Injection© vanwege de korte houdbaarheid van het produkt

De uitgebreide produktinformatie is terug te vinden onder het menu apotheek in het besloten gedeelte

Tempertuurregulatie

Kalveren zijn homeotherme dieren. Dit houdt in dat de kalveren hun lichaamstemperatuur binnen bepaalde grenzen wil houden (zoals bekend een lichaamstemperatuur van 38-39 graden) onafhankelijk van de omgevingstemperatuur. De temperatuurzone, waarbij het kalf in staat is zijn lichaamstemperatuur op peil kan houden, wordt de homeothermiezone genoemd. Dit gebied wordt niet alleen door de omgevingstempersatuur bepaald, maar ook de luchtvochtigheid speelt hierbij een rol. De temperatuur en de luchtvochtigheid bepalen samen de gevoelstemperatuur van het kalf. Binnen de homeothermiezone is een gebied dat  de thermoneutrale zone wordt genoemd. In dit gebied voelt het kalf zich het meest comfortabel. Het kalf hoeft hier geen inspanningen (energie) aan te wenden om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. Buiten dit gebied zal het kalf extra inspanningen (energie) aan moeten wenden om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. Bij koude zal het kalf zijn haren overeind zetten (pilo-erectie) of gaan rillen. Bij warmte zal het kalf proberen middels zweten en in de ergste gevallen hijgen om zijn lichaamstemperatuur constant te houden. Kan het kalf middels deze processen zijn temperatuur niet meer constant houden dan spreken we van “hitte’ of “koude” stress. In onderstaan schema (afkomstig van dhr F. van Eerdenburg,UU) wordt alles nog een scheamtisch weergegeven.

index

Op dit moment komen we allerlei beelden op stal tegen door de sterke wisselingen in het klimaat (luchtvochtigheid en temperatuur). Zowel nuchtere kalveren die de haren overeind hebben en liggen te rillen ondanks een temperatuur van 15 graden Celsius in de stal, als zwaardere kalveren die “nat”staan (zweten), mede door een hoge luchtvochtigheid, onvoldoende ventilatie op bepaalde momenten van de dag of tocht op de plek van de kalveren.

Een goede instelling van het klimaat is in deze periode dan ook van groot belang.

  • Controleer of laat uw instellingen van het klimaat regelmatig controleren en stel tijdig bij.
  • Voorkom tochtgaten en luchtlekken in de stal
  • Ventileer voldoende, ook al bent u aan het verwarmen
  • Denk aan het scheren van de kalveren dit voorkomt vaak dat de kalveren “nat”staan. Met een dor/lang haarkleed kunnen ze hun warmte moeilijker kwijt, hierdoor gaan kalveren nat staan en is er een verhoogd risico op “verkoudheid”.
  • Denkt u er ook aan dat het verwarmen van de stal tot 15 graden Celsius in de eerste 3 weken verplicht is binnen IKB kalveren.

Hoe minder inspanningen de kalveren  hoeven te verrichten om hun tempertuur op peil te houden, hoe comfortabeler ze zich voelen en hoe beter ze kunnen presteren

Aanmelden voor de nieuwsbrief?