F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuws

Iedere maand proberen wij u op de hoogte te brengen van actualiteiten en onze kennis te delen middels een nieuwsbrief. Op deze nieuwsbrief kan een ieder zich abonneren. Ook alle eerdere edities zijn via onze site te raadplegen.

Difterie

difterie is een ontsteking aan het strottenhoofd door Fusobacterium necrophorum (subspecies necrophorum). In dit nieuwsitem wordt ingegaan op deze ziekte en hoe te handelen

Lees meer

Snelheid van ingrijpen, ziekteverspreiding in een koppel kalveren

In verband met het COVID-19 virus heeft u de laatste maanden in de media meerdere malen kunnen lezen over het besmettingsgetal, ook wel (basis) reproductiegetal (R0) genoemd. Deze R0-waarde is ook van toepassing bij ziekteverspreiding in de kalverstal.

Lees meer

Handhygiëne

wat is het verschil tussen handhygiëne en handdesinfectie en wanneer moet ik wat toepassen

Lees meer

Selectiekalveren

Ondereind of selectiekalveren komen in elk koppel voor en hebben een negatieve invloed op het technisch resultaat. Het is dan ook zaak het ontstaan van selectiekalveren zoveel mogelijk te beperken en de aanwezige achterblijvers zo goed mogelijk bij de rest van het koppel te betrekken.

Lees meer

Sectie/Pathologisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in een bedrijfsprobleem kan onderzoek op gestorven dieren en dan met name sectie van toegevoegde waarde zijn. Met sectie kan zowel de doodsoorzaak als de mogelijke…

Lees meer

Konings- en bevrijdingsdag 2020

Maandag 27 april is het Koningsdag en 5 mei is het Bevrijdingsdag. Deze 2 dagen zijn aangemerkt als officiële vrije dagen. Om deze reden is onze dienstverlening op deze 2…

Lees meer

Hangoren

We kennen het beeld allemaal wel, een kalf met een hangoor. Bij sommige kalveren is dit het enige afwijkende wat je aan ze ziet. Moet je dan wel behandelen, of…

Lees meer

Covid-19

In het kader van Covid-19 (Corona virus) nemen wij de veiligheidsmaatregelen van de overheid ter harte en proberen hier op gepaste wijze invulling aan te geven. Zowel u, veehouders, als…

Lees meer

Het ene antibioticum is het andere niet.

Om een antibiotica-therapie goed toe te passen is het belangrijk om te weten dat de werking van een antibioticum afhangt van verschillende factoren

Lees meer

Apotheeknieuws

Sinds kort is er aan de inhoud van de Broomhexine 2% een droogmiddelzakje toegevoegd. De reden is dat Broomhexine 2% zeer gevoelig is voor vocht. Gelieve hier op te letten…

Lees meer