F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Welke relatie heeft de schapenhouderij met de kalverhouderij

Een aantal van u heeft naast de kalveren ook enkele schapen als hobby of neventak. Hoewel het lammerseizoen vrijwel voorbij is, kijken we hier nog even op terug naar aanleiding van een aantal praktijk bevindingen.

In de afgelopen weken werden wij geconfronteerd met een aantal kalveren met symptomen die we misschien wel het beste kunnen omschrijven met het volgende beeld wat we allemaal kennen:

Kalf met symptomen passend bij een ernstige virale /bacteriële luchtweginfectie.

Een paar van deze kalveren reageren matig tot onvoldoende op de normale behandeling kregen hersenverschijnselen en hierop volgde inzending naar GD.

Op de daarop volgende uitslag van de GD werd de verdenking BCK(Boosaardige Catharaal Koorts) vermeld, echter het virus werd niet aangetoond.

Wat is nu eigenlijk BCK en waarom besteden wij hier aandacht aan?

Voor ons als kalverhouderij is BCK  van belang, gezien de overeenkomende symptomen met BVD, IBR, Blauwtong maar ook MKZ. BCK is mede vanwege overeenkomstige verschijnselen van MKZ opgenomen op de lijst van de OIE met aangifteplichtige ziekten. Voor u als schapenhouder is het vanwege dezelfde reden belangrijk vrij te worden cq blijven van BD(Border Disease).

BCK wordt in Nederland eigenlijk alleen door een Ovine Herpesvirus Type 2 virus veroorzaakt.

Schapen, maar ook herten zijn symptoom-loze dragers van het virus. Uitscheiding vindt voornamelijk plaats via lichaamsvloeistoffen, welke natuurlijk royaal vrijkomen gedurende het aflammeren in de vorm van vruchtwater. Overdracht van het virus vind alleen plaats van schaap naar rund en niet andersom.

De incubatietijd(moment van infectie tot ziek worden) loopt in het algemeen van 10-60 dagen (uitzonderlijk tot 9 maanden) en meestal leidt besmetting met het virus maar tot een enkel ernstig ziek kalf in de koppel. De overlevingskans van deze kalveren is minimaal. Kalveren(runderen) die genezen, blijven langdurig drager maar scheiden nauwelijks virus uit. Het duurt meestal maanden voordat bij een rund antistoffen worden gevormd en kunnen worden aangetoond.

Het virus tast vrijwel alle organen aan met flinke ontstekingen tot gevolg. Globaal worden er 4 vormen onderscheiden waarbij het onderscheid wordt gemaakt op basis van de aangetaste organen.

-ademhalings- en spijsverteringsstelsel

-lymfoide organen(“afweersysteem”)

-zenuwstelsel

-ogen

De symptomen die we vinden zijn in het algemeen zoals ook bij een aantal andere virusinfecties: (hoge) koorts tot 42 graden, neusvloei variërend van helder tot etterig, puntbloedingen op de slijmvliezen, oogontstekingen, zweerachtige letsels, speekselen, korsten neusspiegel, oogontstekingen en vertroebeling van het hoornvlies (eenzijdig of beiderzijds) en uiteindelijk hersenverschijnselen.

Wat moeten we nu doen als we een kalf met BCK verschijnselen in de koppel hebben gevonden? Naast ondersteuning en een passende behandeling van het betreffende kalf om dit beter te maken, zijn er meestal geen verdere acties nodig of mogelijk richting het koppel. Inzending GD dieren kan hierbij van toegevoegde waarde zijn.

Hoewel BCK dus een min of meer toevalsbevinding kan zijn in de kalverhouderij, is het verstandig om u in deze ook eens te wijzen op het belang van een goede en strikte hygiëne in het algemeen, maar zeker wanneer u in het bezit ben van een aantal schapen.

Zorg bijvoorbeeld voor gescheiden laarzen en kleding voor uw kalveren en schapen en betracht zeker ook in het lammerseizoen een goede persoonlijke hygiëne. Zeker wanneer u in contact komt met vruchtwater tijdens de geboortes. Op deze manier beperkt u insleep van het virus in uw kalverstal. Wij hopen met dit voorbeeld het belang van goede en schone bedrijfskleding in een goed ingerichte hygiënesluis nogmaals te belichten.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?