F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Uitvoering drinkwateronderzoek Vitaal Kalf

Betrouwbaarheid drinkwateronderzoek borgen

Ook in de vernieuwde regeling Vitaal Kalf is jaarlijks drinkwateronderzoek van bron of koudwatervat verplicht. Nieuw is dat ook een bijkomend onderzoek moet gebeuren aan het eind van de drinkwaterleiding. Dus ook ter hoogte van het dier zelf! De laboratoria die deze onderzoeken uitvoeren geven aan dat een monster onbetrouwbaar is indien het niet binnen 24u op het lab aanwezig is.

Dit snelle transport kunnen onze dierenartsen jammer genoeg niet borgen. Daarom raden wij iedereen aan om zelf afspraken te maken bij een NEN EN 17025 geaccrediteerd laboratorium. De monstername dient nog steeds te gebeuren door een derde persoon.

Deze beperking brengt uiteraard enkele praktische moeilijkheden met zich mee. Toch onderschrijven wij ten zeerste het belang van goed drinkwater inclusief borging van het testresultaat. Over het belang van een goede drinkwater kwaliteit verwijzen we u naar onze nieuwsbrief hierover.

Meer informatie via onderstaande links:

Hoewel de monstername voor ons niet meer uitvoerbaar is ontvangen wij nog steeds graag de uitslag. Het bespreken van deze uitslagen en eventueel bijhorend plan van aanpak zijn onderdeel van het bedrijfsgezondheidsplan. Hou ons daarom zeker op de hoogte en houd deze uitslagen bij de hand wanneer we samen het BGP opstellen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?