F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Infokalf vernieuwd

Infokalf is een uitstekende tool om het AB gebruik op uw bedrijf na te kijken. De cijfers die u daar kan inzien vormen de basis waarop uw antibiotica gebruik wordt geëvalueerd in het kader van veelgebruik fase 0, 1 of 2. Doorheen de jaren zijn enkele knelpunten ontrafeld en deze heeft men met nieuwe berekenmethodes proberen oplossen.

1.5 jaar periode

Zo bleek dat evaluatie op basis van de leveringen van 1 jaar te veel variatie gaf in de hoeveelheid ingezette medicijnen per jaar. Dit aangezien een blankvleesbedrijf bijvoorbeeld het ene jaar 1x en het andere jaar 2x nukas kan ontvangen. Ook hadden uitzonderlijke omstandigheden grote invloed op de cijfers van 1 jaar. Door een periode van 1.5 jaar te gebruiken zijn deze invloeden minder groot.

2x per jaar evaluatie

Om de variatie in antibioticagebruik tussen bedrijven sneller te verkleinen heeft men er anderzijds voor gekozen om niet jaarlijks maar 2x per jaar een tussentijdse evaluatie te doen. Om ook de oranje bedrijven sneller tot actie aan te zetten is zoals eerder beschreven ook fase 0 veelgebruik in het leven geroepen. Hierdoor kan je sneller in de status veelgebruik komen maar ook sneller er weer uit gaan.

Berekening combi bedrijven

De interpretatie van DDD voor rosé combi bedrijven was moeilijk. Dit aangezien combi bedrijven ook regelmatig kalveren aan of afvoeren van of naar andere bedrijven. Men heeft er nu dan ook voor gekozen om niet meer een aparte berekenmethode te hanteren voor combi bedrijven. In plaats daarvan gebruikt men de methodes van opfok en afmest naast elkaar met 2 aparte cijfers ter interpretatie. Wel komt men nog steeds tot een benchmark voor gesloten bedrijven. Indien een combi bedrijf dus geen aan of afvoer heeft van andere bedrijven worden voor deze bedrijven 3 berekeningen naast elkaar gezet.

Effectief aantal dieren

Vroeger berekende men het gemiddeld aantal dieren aanwezig op uw bedrijf op basis van een volledig jaar. Hierdoor had de leegstand een grotere invloed op de cijfers. Iemand die langer leeg stond had volgens de oude berekening dus gemiddeld minder kalveren gedurende een jaar. Toch had dit bedrijf indien er even vaak gestart was wel voor zijn aantal plaatsen antibiotica ingezet. Door het aantal dagdoseringen voor iedere levering te berekenen op basis van het op de dag van levering aanwezige kalveren is ook dit probleem aangepakt.

Deze aanpassingen zie je ook in de lay-out van infokalf terug. Ga daar zeker eens kijken. Ook kan je daar de landelijke gemiddeldes terug vinden in DDD.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?