F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Verbeterplan structureel veelgebruik antibiotica

Brief

Onlangs hebben enkele veehouders een brief ontvangen dat ze in het verbetertraject antibioticareductie fase 1 vallen. Sommige veehouders hebben zich reeds al bij ons gemeld. Indien u deze brief heeft ontvangen, vragen wij u dit ook aan ons kenbaar te maken. Niet alleen omdat wij ook een rol hebben hierin, maar vooral omdat u binnen 3 maanden na dagtekening zichtbaar actie dient te ondernemen. Gezien de vele vragen nog een korte uiteenzetting van de actiepunten Fase 1. Voor de actiepunten benodigd bij fase 2 verwijzen naar een reeds eerder verschenen nieuwsbrief.

Actiepunten Fase 1

Antibioticadossier

 U dient een zogenaamd antibioticadossier aan te leggen. In dit dossier dient u (de vrijwillige en verplichte) maatregelen (inclusief bewijsstukken) ter vermindering van het antibioticagebruik bij te houden. In ieder geval dient het dossier de volgende inhoud te hebben:

Vernieuwd bedrijfsgezondheidsplan

Dit bedrijfgezondheidsplan dient, indien u dierdagdoseringen op jaarbasis worden weergegeven (zie infokalf), iedere 6 maanden opnieuw te worden opgesteld. Worden de dierdagdoseringen per ronde weergegeven dan dient een nieuw bedrijfgezondheidsplan iedere ronde opgesteld te worden. Dit om regelmatig uw bedrijfsvoering tegen het licht te houden en het effect van de genomen maatregelen te monitoren / evalueren. Het nieuwe bedrijfgezondheidsplan (inclusief bedrijfsbehandelplan) dient binnen 3 maanden na dagtekening van de ontvangen brief opgesteld te zijn.

Behandelingsprotocol MRSA interventieproef.

Om te bepalen of een koppelkuur correct wordt ingezet is het nodig te weten hoeveel dieren ziek en/of behandeld zijn in de laatste 5 dagen respectievelijk 24 uur (de zg 10- en 4% regel). Hiertoe dient u dus dagelijks vast te leggen hoeveel dieren ziek en hoeveel dieren behandeld zijn. Dus per dag apart noteren, zodra het aantal zieke dieren dreigt te stijgen. De dierenarts dient te verklaren (dus ook vastleggen) dat er aan deze eisen wordt voldaan en voldoende individueel is behandeld. Ook een onderbouwing van de dierenarts (bedrijfsbezoeksformulier) voor iedere koppelkuur moet toegevoegd worden aan het reductiedossier.

Bemonstering Melkleiding.

U dient binnen 3 maanden na dagtekening van de brief een melkmonster te laten nemen (indien van toepassing) van vers bereide melk uit het tappistool of uit de inlaatklep uit de voergoot (of melk die voldoende lang in het circuit gecirculeerd heeft). Dit monster dient onderzocht te worden op enterobacteriaciae (entero’s), waarbij minder dan 1000 kve/ml aanwezig mogen zijn. Indien dit niet het geval is dient het circuit gereinigd en ontsmet worden, totdat het totaal aantal aanwezige entero’s aanwezig in de melk minder dan 1000 kve/ml is.

De monsternemer dient de datum van monstername te vermelden en te verklaren dat het monster correct is. Voor reiniging en ontsmetting zijn een aantal protocollen gangbaar, op het besloten gedeelte bij het menu gezondheid zijn op deze site enkele mogelijkheden weergegeven voor een correcte reiniging en ontsmetting, zoals die welke gebruikt werd bij de interventieproef MRSA. Middels de bepaling van entero’s kan een inschatting gemaakt worden aan de mate van vervuiling van het melkcircuit.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?