F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Veelgebruikers Fase 1 en Fase 2: update juni 2017

Intussen hebben sommige van onze veehouders melding per post ontvangen indien ze in Fase 1 of Fase 2 veelgebruik vallen. Ook wij ontvangen een kopie van deze brieven op de praktijk. Om te vermijden dat hier vergissingen gebeuren vragen wij u dat, indien u een brief heeft ontvangen, tijdig contact opneemt met de praktijk.

Hieronder sommen wij opnieuw de bepalingen op die u ook terug kan kezen in de ontvangen brieven. Wij willen graag samen met u werk maken om hieraan te voldoen maar vooral om het antibiotica gebruik samen te verlagen. Laat deze bepalingen dan ook een eerste stap in die richting zijn!

Een overzicht van de te nemen maatregelen “verbetertraject antibioticareductie fase 1” :

  • Vernieuwen BGP (bedrijfgezondheidsplan): voor 18 augustus 2017.

Een kopie van dit vernieuwde BGP moet tijdig worden doorgestuurd aan SKV.

Ook moet het BGP vernieuwd worden per koppel bij all-inn-all-out of iedere 6 maanden bij niet all-inn- all-outgebruik

  • (Reductie)dossier aanleggen met genomen maatregelen bedrijfsvoering om antibiotica te verlagen.

BGP in dossier met genomen maatregelen

Onderbouwing koppelkuur=bedrijfsbezoekformulier dierenarts, rekening houdende met 4% en 10% regel (zie onder)

Analyse melkmonster (zie onder) en verklaring monsternemer

  • Bemonsteren melkleiding

Indien >1000 kve/ml enterobacteriae: Reiniging en desinfectie.

Datum en verklaring monsternemer (monster genomen volgens norm IKB door derden).

Uitslag monstername en evt uitslag na reiniging en desinfectie bevestiging kiemgetal < 1000 kve/ml, anders opnieuw reinigen en desinfecteren.

  • Werken volgens “Behandelprotocol MRSA interventieproef”

Verklaring dat voldoende behandeld/ziek is voorafgaand aan een groepsbehandeling.

4%-10% regeling van ziek en/of behandeld (4% binnen 24 uur of 10% in de afgelopen 5 dagen) voor inzet van een groepsbehandeling

Een overzicht van de te nemen maatregelen “verbetertraject antibiotcareductie fase 2”:

  • Alle bepalingen van Fase 1 blijven gelden
  • Hanteren BRD scorekaart. Deze kan u via ons bekomen.
  • Bij meerdere leeftijden: Nader onderzoek longproblemen (aanvullend onderzoek zoals: bloedonderzoek, neusswab, sectie) inclusief de uitslag hiervan.
  • Uitvoering klimaatmeting stal inclusief luchtvochtigheid, CO2 en temperatuur. Inclusief advies en verslag.
  • Bedrijfsanalyse aan de hand van een uitgebreide checklist.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?