F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Uitnodiging Symposia

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse symposia. De symposia worden wederom op 2 locaties gehouden.  De symposia hebben dit jaar als thema:

De dynamische kalverhouderij: Mogelijke tendensen

Wij zijn verheugd, dat we voor dit thema 2 geweldige sprekers kunnen aankondigen, namelijk dhr. H. Swinkels (vervult diverse bestuurlijke functies met betrekking tot de kalverhouderij) en dhr. B. van den Berg (programmamanager veehouderij bij de Dierenbescherming). Zij zullen vanuit hun expertise en invalshoek dit thema belichten.

De symposia zullen plaatsvinden op:

14 november 2019:        Pathé Ede, Laan der Verenigde Naties 150 te Ede 

25 november 2019:        ’T Zand, Bestseweg 52 te Oirschot

Het programma ziet er als volgt uit:

19:45 ontvangst
20:00 inleiding
20:15 lezing:”Kijk dierenbescherming op de kalverhouderij
door dhr. B. van den Berg
21:00 pauze
21:15 lezing:”Kalverhouderij anno 2019; “License To Produce”,
ook voor de toekomst”

door dhr. H. Swinkels
22:00 afsluiting

Na afloop zal er onder het genot van een hapje en drankje voldoende gelegenheid zijn om bij te praten en te discussiëren.

Het beloven gezellige en leerzame avonden te worden!

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk ons voor 4 november per mail, via de website, of telefonisch te informeren of u komt en , zo ja, op welke locatie(s) en op hoeveel personen we dan mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

DAP THEWI BV
Ledeboerstraat 26, 5048 AD Tilburg
Telefoon:        013 4636264
e-mail:            info@dapthewi.nl

Aanmelden voor de nieuwsbrief?