F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Terugblik symposia 2016

Terugblik op de symposia.

Met een tevreden gevoel kijken we terug op de afgelopen symposia, mede door de bijdrage van Henk Kuijk van MSD Animal Health© en Anne-Harm Algra van Nutriad©. Voor degene die niet aanwezig konden zijn op deze avonden een korte terugblik.

In de inleiding werd door Eric van de Velden nog eens het belang van een goede hygiëne benadrukt. Met name het gebruik van de hygiënesluis en looplijnen op het bedrijf kwamen aan de orde; een kalverhouder mag iedereen weigeren de stallen te bestreden als niet van de hygiënesluis gebruik wordt gemaakt

Anne Harm Algra had als onderwerp de darmintegriteit van het kalf. Hij ging in op wat darmintegriteit eigenlijk is (heel,ongeschonden,gaaf en intact) en het effect van het microbioom (bacteriën, protozoën, gisten etc.) in het maagdarmkanaal hierop (wist u dat er meer bacteriën in het maagdarmkanaal leven dan dat er cellen in het lichaam zijn). Verder belichtte Anne-Harm wat er mogelijk gebeurt als de darmintegriteit vermindert (lekkende darmen) en gaf hij aan welke mogelijkheden we hebben om onze darmintegriteit, de darmgezondheid, te bevorderen. En aan het eind werden ook nog de mogelijkheden belicht om de darmintegriteit te bevorderen.

Henk Kuijk mocht een juiste bewaring van medicijnen toelichten. Hij deed dit aan de hand van een Engels onderzoek waar door middel van automatische temperatuurmeting en registratie  over langere tijd is gekeken naar het verloop van de temperatuur in diverse bedrijfskoelkasten. Belangrijk bij een correcte opslag is een juiste temperatuur,droog,donker en overzichtelijk. Tenslotte werden verschillende manieren van bewaren besproken middels foto’s uit de praktijk, niet alleen bij de veehouder, maar ook de dierenarts kwam aan bod.. Hij sloot de lezing af met: Veel gaat er goed, maar soms kan het beter.

Wij willen iedereen via deze weg graag bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en hun bijdrage aan deze avonden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?