F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Sectie/Pathologisch onderzoek

Om inzicht te krijgen in een bedrijfsprobleem kan onderzoek op gestorven dieren en dan met name sectie van toegevoegde waarde zijn. Met sectie kan zowel de doodsoorzaak als de mogelijke veroorzaker vastgesteld worden van het individuele dier.

Aan de hand van de uitslag van de sectie en het klinisch beeld op stal kan men een gericht plan van aanpak opstellen.

Men dient echter wel kalveren op te sturen die het beeld van de stal goed weer geven (klinische representanten) en liefst meer dan 1. Daarnaast dienen kalveren zo snel mogelijk na overlijden aangeboden te worden en zo koel mogelijk te bewaren tot het moment van ophalen. Dit alles om tot een betrouwbare diagnose te komen.

Sectie kan uitgevoerd worden door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Indien men een sectie(s) door de GD wil laten uitvoeren dient u dit aan te melden via www.gddiergezondheid.nl/ophaaldienst of via telefoonnummer 0900-2020012. Dieren die u aanmeldt voor 22 uur worden de eerstvolgende werkdag opgehaald. Indien u voor 9 uur in de ochtend belt, worden de mogelijkheden overlegd.

Indien u dit nummer gebeld heeft en een afspraak is gemaakt dient u de runderen af te melden via VeeOnline, uw bedrijfsmanagement- of I&R-rundveesysteem. Via I&R bel 0900-2023030, voer uw UBN in en kies optie 4 “doodmelden rund voor onderzoek”.

Doordat de onderzoeken inzicht geven in de diergezondheid van de dieren in Nederland wordt dit onderzoek door de overheid en bedrijfsleven deels gefinancierd. Hierdoor zijn de kosten beperkt.

Voor de actuele tarieven zie: www.gdwebshop.nl

Bron: GD

Aanmelden voor de nieuwsbrief?