F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

SDa geeft info veelgebruikers antibiotica door aan nVWA

Veel melkvee-, varkens-, vleeskalver- en vleeskuikenbedrijven die meer dan gemiddeld antibiotica op hun bedrijf gebruiken zullen de komende maanden door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gecontroleerd worden. Dat gebeurt voor de eerste keer mede op basis van verstrekte informatie van de SDa (Autoriteit Diergeneesmiddelen).

Niet alle bedrijven met een te hoog antibioticaverbruik zullen gecontroleerd worden. Volgens de NVWA wordt behalve het geregistreerde verbruik ook andere, eigen informatie van de dienst meegewogen bij de selectie. Op de geselecteerde bedrijven volgt dan nog dit jaar inspectie van het toepassen en voorschrijven van antibiotica. Ook de rol van de dierenarts wordt bekeken. Afhankelijk van de resultaten daarvan kunnen er dan sancties volgen op basis van het strafrecht (proces-verbaal), bestuursrecht (boeterapport) of tuchtrecht (in het geval van een dierenarts).

bron: Veldpost, 21/09/13
©2013 AgriHolland B.V.

Wees correct en alert!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?