F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Salmonella

Salmonella

Incidenteel kan het voorkomen dat bij kalveren Salmonella aangetoond wordt middels laboratorium onderzoek of sectie.

De dierenarts is in deze gevallen wettelijk verplicht hiervan melding te maken bij de NVWA.

Het kan dan ook voorkomen dat de NVWA met u contact opneemt over ziekteverloop etc. Dit zal met name spelen bij die bedrijven die ook een publieke functie hebben: zorgboerderij, camping, verkoop producten etc.

U dient deze besmetting aan te geven op het VKI formulier maar let op: dit geldt voor ALLE op dat moment aanwezige koppels op het bedrijf, ook die waar de bacterie niet is aangetoond. Dit vervalt pas als de koppel waarin de Salmonella is aangetoond geslacht is en er geen nieuwe gevallen meer zijn aangetoond.

Tenslotte: heeft uw bedrijf een publieke functie dan vragen wij u dit ons te melden zodat wij hier in ons contact met de NVWA rekening mee kunnen houden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?