F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Regelgeving aangepast per 1 oktober 2011

Per 1 oktober 2011 worden enkele regels met betrekking tot IKB 2008 aangepast. De belangrijkste aanpassingen met betrekking tot de diergezondheid/dierenarts zijn:

A 004: In het algemeen komt, op verzoek van de kalverhouder, de dierenarts minimaal eenmaal per kwartaal bij elke kalverhouder op bezoek.

Dit dient aangetoond te kunnen worden met een bedrijfsverslag.

Een kalverhouder kan in uitzondering volstaan met een bedrijfsbezoek eenmaal per halfjaar, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • Het kalverbedrijf is een roséafmestbedrijf en huisvest geen NUKA’s
  • Het kalverbedrijf had in het voorgaande jaar een uitval van maximaal 2% of maximaal 2 kalveren (bij kleine koppels)
  • Het kalverbedrijf heeft in het voorgaande jaar geen koppelkuur gebruikt

Indien wordt afgeweken van deze eisen blijft de eis van 1x per kwartaal een verplicht bezoek

Aangezien het voor ons moeilijk blijft om te weten onder welk regime u valt (aangezien het uitvalspercentage bij ons vaak onbekend is), blijven wij u, via de mail, op de hoogte houden wanneer op uw bedrijf de afgelopen 3 maanden geen bedrijfsbezoek heeft plaatsgevonden. Indien u een bedrijfsbezoek wenst, horen wij het graag van u.

B 010: De dierenarts beperkt het gebruik van cefalosporinen.

Cefalosporinen (excenel© binnen onze praktijk) mogen uitsluitend onder de volgende voorwaarden worden ingezet:

  • Enkel individuele behandeling, nooit voor groepsbehandeling
  • Uitsluitend volgend op een eerste (niet succesvolle) behandeling met een ander middel
  • Uitsluitend in de laatste 4 weken van de houderij vóór de geplande slachtdatum

Vóór deze periode mogen uitsluitend cefalosporinen gebruikt worden als de gevoeligheid van de aanwezige ziektekiemen is bepaald (antibiogram). Dit antibiogram moet worden bewaard.

Dit houdt in dat we vanaf 1 oktober geen excenel© meer zullen voorschrijven voor kalveren die langer dan 4 weken voor de geplande slachtdatum staan, tenzij we van tevoren de gevoeligheid via een antibiogram kunnen bepalen.

Met ingang van 1-1-2012 mogen de cefalosporinen niet meer op het bedrijfsbehandelplan staan. (B003). In ons geval zal excenel© dan niet meer terug te vinden zal zijn.

B 011: Het gebruik van 2de generatie (fluoro)quinolonen moet beperkt worden,

Het gaat binnen onze praktijk om de produkten Baytril© 2,5% en Lanflox© 2,5%. Deze produkten mogen alléén nog maar voor individuele behandeling worden gebruikt.
Voor (deel)koppelbehandelingen mag het alleen worden ingezet, in combinatie met het aantonen van de  gevoeligheid van de ziektemakers. De uitslagen moeten worden bewaard!

B 012:  De dierenarts beperkt het gebruik van langwerkende macroliden

Macroliden (In ons assortiment gaat het om de produkten Zactran©, Draxxin© en Micotil©) mogen alleen therapeutisch bij (deel)koppelbehandeling gebruikt worden na:

  • Een bedrijfsbezoek door de dierenarts, waarbij de dierenarts de goedkeuring geeft voor het gebruik.
  • Deze goedkeuring kan alleen gegeven worden in de uitzonderlijke situaties  zoals slechte klimatologische omstandigheden tijdens transport en een verhoogde infectiedruk bij lichte of zwakke NUKA’s.
  • Er moeten vanzelfsprekend ondersteunende maatregelen worden genomen gericht op de infectiepreventie en gezondheidsbevordering. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in het logboek/bedrijfsbezoekverslag

Hopende u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijke wijzigingen

LET OP!!

De nVWA controleert momenteel op kalverbedrijven het correcte gebruik van medicatie en de juistheid van de registratie van de gebruikte middelen. In het kader van de volksgezondheid willen wij u erop wijzen uw administratie goed op orde te hebben ook aangaande breuk en verloren hoeveelheden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?