F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Prikincidenten

Veehouders als dierenartsen zijn met enige regelmaat genoodzaakt om diergeneesmiddelen toe te dienen, zowel ter voorkoming van ziekten als bij behandeling van zieke dieren.

Deze diergeneesmiddelen worden vaak per injectie toegediend. Hierdoor weten we zeker dat het bewuste dier het juiste middel op de juiste manier in de juiste dosering binnenkrijgt. Daarmee creëer je  de beste kans op een goede werking van het diergeneesmiddel  en in geval het antibiotica zijn  wordt de ontwikkeling van resistentie zo beperkt mogelijk gehouden

De juiste toediening is hierbij van belang (waar en hoe) maar net zo goed  het gebruik van schone/steriele materialen, zoals reeds besproken in een eerdere nieuwsbrief over injectietechnieken (https://www.dapthewi.nl/nieuwsbrief-april-2008-injectietechnieken/).

In deze nieuwbrief gaan we verder in op het vermijden van “prik” incidenten bij de toediener en hoe te handelen bij deze “prik”incidenten. 

Het risico op een “prik” incident (zelfinjectie) is bij het gebruik van naalden aanwezig. Zo is in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld dat na het vrijgeven van vaccins  het aantal patiënten met ontstekingsreacties aan handen of vingers toenam. Met name de minerale oliën die in de vaccins aanwezig zijn zorgden voor heftige ontstekingsreacties. Deze minerale oliën worden aan vaccins en antibiotica  als adjuvans (hulpmiddel) toegevoegd om de werkzaamheid van het middel te verhogen /verbeteren.

Behalve dat geneesmiddelen tot problemen kunnen leiden, is het ook mogelijk dat er bij een “prik”incident met een “vuile” naald bacteriën het lichaam worden binnengebracht. Deze bacteriën kunnen net als sommige geneesmiddelen een ontsteking of abces veroorzaken.

De meeste “prik”incidenten  vinden plaats door het verkeerd hanteren van de naalden (beschermkap op de naald te plaatsen, verwijderen of weggooien van de naalden (Weese et al. 2008,Burke 2017)

Om “prik”incidenten te voorkomen, dient men dan ook de volgende maatregelen in acht te nemen:

 • Lees de bijsluiter van het product, hierin staan vaak speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product
 • Gebruik schone injectiematerialen.
 • Fixeer het te behandelen dier
 • Trek de te injecteren vloeistof ter plaatse op.
 • Loop niet met onbeschermde naalden.
 • Probeer de beschermkap niet met de handen op de naald te plaatsen, maar met een hulpmiddel zoals een tang
 • Verwijder naalden, niet met de handen! , maar met het nieuwjaarscadeau!
 • Gooi naalden in naaldencontainers! (Deze naaldencontainers hebben we reeds cadeau gegeven en worden vervangen en opgehaald door ons voor een kleine verwijderingsbijdrage)
 • Laat geen injectiematerialen in kleding achter

Mocht er toch een “prik”incident plaatsvinden, dan:

 • Houd de plek onder stromend water en dek de plek af
 • Raadpleeg een arts en neem de bijsluiter mee
 • Indien de pijn langer dan 12 uur aanhoudt, zoek opnieuw contact met de arts of doorverwijzing naar chirurgisch specialist (“prik”incident  kan leiden tot een ernstige ontsteking en chirurgisch ingrijpen kan noodzakelijk zijn om weefselschade, functieverlies of zelfs amputatie van een vinger te voorkomen)
 • Uw dierenarts of arts dienen ontstekingsreacties tgv “prik”incidenties te melden in het kader van de farmacovigilantie (geneesmiddelenbewaking)

Met het huidige nieuwjaarscadeau hopen we het risico op prikincidenten nog verder te verkleinen. We hopen dan ook, dat we er ook dit jaar in geslaagd zijn om een passend cadeau te vinden ter ondersteuning van jullie bedrijfsvoering.

Wij wensen u een nieuw jaar wat op alle fronten zal uitsteken boven  2020, zakelijk maar zeker persoonlijk; voor u en uw familie!

Bronnen:

Vetcompendium, accidentele injectie met een vaccin met minerale oliën, een ernstig risico voor dierenartsen en verzorgers,2019
EMA

Aanmelden voor de nieuwsbrief?