F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief september 2015: Bewaren medicijnen

Weet u zeker of het middel nog goed is?

In de nieuwsbrief van maart 2010 hadden we reeds aandacht voor de bewaring van medicijnen. Toch valt er op veel bedrijven nog wat te winnen op dit gebied. We herhalen daarom graag het waarom en hoe van een goede bewaring.

Wanneer een dier niet goed reageert op behandeling kan dit erg frustrerend zijn. Dan stellen we samen de vraag waarom. Is dit door de oorzakelijke kiem? Zijn er onderliggende factoren die de weerstand te ver onderdrukken? Is de juiste dosering en toepassing gebruikt? Maar ook: is het middel in het flesje nog werkzaam?

Om een goede werking van medicijnen te garanderen is een goede bewaring van belang. De uiterste houdbaarheidsdatum op een verpakking wordt korter afhankelijk van de aanprikdatum, de temperatuur van opslag en de aan/afwezigheid van licht. Daarom zijn verschillende flesjes ook donker gemaakt wanneer ze niet in een individueel doosje verpakt zijn.

Koelmedicijnen

De koelmedicijnen die bij u op het bedrijf terecht komen zijn momenteel: depocilline, de vitamines b complex, E selenium en AD3E. Voor deze vitamines is het ook van belang rekening te houden met een meer beperkte houdbaarheidsdatum. Let wel op dat bevroren medicijnen ook hun werking verliezen!

Praktisch en handig

Praktisch gezien kunt u de bewaring van uw medicijnen het best verzorgen door gebruik te maken van een koelkast (donker en koel). Zet hier ook uw behandelbakje met aangeprikte flesjes in! Naast betere bewaring kunt u dan ook nakijken of er al een flesje in gebruik is vooraleer een nieuwe aan te prikken. Daarnaast is het gebruik van een werkende koelkast handig om al uw medicijnen centraal te houden en een goed overzicht van uw voorraad te houden. Zodoende kunt u zelf makkelijk controleren of medicijnen vervallen zijn en of u niet te veel voorraad heeft staan (denk aan de 5% en 15% regel voor respectievelijk 2e en 1e keus middelen). Een goed beheer van uw voorraad maakt het ook voor ons makkelijker u op uw bedrijf te helpen om grote voorraden te beperken en tevens te zorgen dat de op dat ogenblik noodzakelijke middelen toch aanwezig zijn.

Indien de bewaring op orde is, is het ook van belang hygiënisch te werken. Zo kan het flesje vervuild raken via een gebruikte naald of de dop besmeurd indien het behandelbakje niet schoon is. Deze dingen even meenemen tijdens het schoonmaken in de voerkeuken kan al vele risico’s afdekken.

En niet alleen goed bewaren van belang

Wanneer u een flesje ter behandeling uit de koelkast neemt volgen natuurlijk nog belangrijke aandachtspunten. We wensen namelijk dat het goede werkzame middel, voor de juiste aandoening in voldoende concentratie en voldoende lang op de juiste plaats via de correcte weg bij het juiste dier terecht komt… Indien u hierover vragen heeft neem contact op met uw bedrijfsdierenarts en neem deze puntjes mee in het bedrijfsgezondheidsplan.

Zie ook eerdere nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief maart 2010 bewaren medicijnen

Nieuwsbrief injectietechniek (‘’via de correcte weg’’)

Nieuwsbrief metabool gewicht ( ‘’voldoende concentratie’’)

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?