F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief september 2009: Anamnese

Maar wat is een anamnese?

Een anamnese is een vraaggesprek tussen de dierhouder en dierenarts om de situatie omtrent de gezondheid van een dier of een koppel te kunnen inschatten. Dit vraaggesprek is van belang om te komen tot een juiste beslissing omtrent de eventuele behandeling van een dier of koppel. Het komt namelijk vaak voor dat de dierenarts alleen een momentopname van het koppel of van het dier ziet, terwijl de dierhouder het koppel of het individuele dier gedurende langere tijd kan observeren. Het is daarom voor ons noodzakelijk om  zoveel mogelijk informatie omtrent het koppel of dier te vergaren om tot een goede beslissing te komen.

Met behulp van dit vraaggesprek kan besloten worden het koppel of dier te behandelen, maar het kan ook zijn dat uit het vraaggesprek blijkt dat een behandeling  niet direkt noodzakelijk is en er eerst andere maatregelen genomen kunnen te worden

In dit vraaggesprek komen vaak veel vragen tegelijk op U, als kalverhouder, af. Dikwijls zijn het vragen die snel te bantwoorden zijn. Anderzijds zitten er vragen tussen die opgezocht moeten worden of vragen waar U later van bedenkt dat een ander antwoord passender zou zijn geweest.

Door foutieve beantwoording van vragen kan dit leiden tot een verkeerde beslissing. Vandaar dat we U willen voorbereiden op dit vraaggesprek. Hierdoor kunt U de vragen alvast doornemen, zodat U al bekend bent met de meeste gestelde vragen bij een beoordeling van een koppel/kalf. Dit formulier kunt U vinden bij de sectie gezondheidszorg algemeen in het beschermde gedeelte. Het is niet mogelijk een vragenlijst op te stellen die in alle gevallen gebruikt kan worden. Hierdoor  zult U ook altijd extra vragen tijdens een bedrijfsbezoek of via de telefoon gesteld kunnen krijgen.

Let wel op een behandeling kan nooit alleen op basis van dit vraaggesprek ingesteld worden, hier hoort een klinische beoordeling ter plaatse bij.

Graag zien wij dat u dit formulier invult voor uzelf, voordat u contact opneemt met de praktijk zodat wij uw zorgvraag optimaal kunnen invullen.

Wij hopen hiermee een verdere optimalisatie van uw resultaat te bewerkstelligen en een beter inzicht te krijgen en te geven in het kader van IKB vleeskalveren 2008.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?