F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief oktober 2015: silo reinigen

silosHoe vaak maakt u uw silo schoon?

Het belang van goed voer wordt door eenieder onderstreept. Niet alleen de productie van het voer, maar ook de weg op het bedrijf (naar het kalf) is hierbij van belang. Een belangrijk onderdeel hierbij is de opslag. De opslag van droogvoer vindt vaak plaats in silo’s. De silo’s dienen dan ook geregeld te worden geïnspecteerd en schoongemaakt om vervuiling en de mogelijke gevolgen van deze vervuiling te voorkomen.

Met name in de zomer is het risico op vervuiling groot. Dit komt met name doordat het voer na produktie soms moeilijker te koelen is (hierdoor zal het voer in de silo langer warm blijven) en de wisselende buitentemperaturen. Dit zorgt ervoor dat de relatieve luchtvochtigheid toeneemt in de silo. Dit vocht trekt naar de buitenkant van de silo en koekt hier ook vaak aan. Deze aangekoekte resten zijn door het vocht een ideale voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. De bacteriën en de gifstoffen geproduceerd door de schimmels (mycotoxinen) hebben een nadelige invloed op de gezondheid van het kalf.

Om dit te voorkomen zijn een aantal factoren van belang:

  • Zorg dat de silo regelmatig leegkomt en dat de voersnelheid  voldoende is(voorkom oud voer)
  • regelmatige visuele inspectie van de silo (zorg dat de buitenkant schoon is om deze inspectie mogelijk te maken).
  • Lekkages van de silo
  • Minimaal 1x /jaar reinigen van de silo.Mogelijke aangekoekte resten verwijderen, dit kan makkelijk via een manluik*
  • Via uw mengvoerleverancier een prop-shot of silothreet door de lege silo te blazen (anti-bacteriële en schimmelremmende werking) voordat de silo weer gevuld wordt

*Via een manluik kunt u een silo betreden. In veel bestaande silo’s zijn deze niet aanwezig. Manluiken kunnen ook in reeds bestaande silo’s worden gerealiseerd. Alvorens de silo via het manluik te betreden dient u wel bedacht te zijn dat het voer onder dit niveau zit en dat er schadelijke gassen aanwezig kunnen zijn (koolstofmonoxide). Dus voor u via het manluik de silo betreedt, deze eerst een half uur open zetten, controleer op voerbruggen in de silo. Maak gebruik van stofmasker en helm en zorg dat er altijd iemand bij is.

Onlangs zijn we in de praktijk geconfronteerd met 2 gevallen waarbij lekkages in de silo werden aangetroffen. Deze lekkages werden in een broksilo en een melkpoedersilo vastgesteld. Het laatste geval kwam aan het licht door het melkonderzoek op het enterokiemgetal.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?