F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief oktober 2014: certificering

Voor certificeren zijn talloze definities op te zoeken, die allen op hetzelfde neerkomen:

“het op basis van een deskundig, onafhankelijk onderzoek waarmerken dat een product, dienst, persoon of organisatie (bijvoorbeeld een dierenartsenpraktijk) voldoet aan de geldende of genoemde voorschriften.

Certificering van de praktijk

Zo is onze praktijk al jaren ISO 9001:2008 gecertificeerd. Met dit certificaat verklaren we dat we bij het verlenen van veterinaire zorg in de meest brede zin (“van 1e telefoon tot aan laatste bezoek”) ons houden aan van te voren vastgelegde normen. Dit wordt jaarlijks door een onafhankelijke organisatie getoetst, wat de gehele dag in beslag neemt.

Ook de dierenarts die uw kalverenbedrijf bezoekt dient gecertificeerd te zijn: “de geborgde dierenarts”. Hiermee dient deze aan een aantal (kwaliteits-)eisen te voldoen, dient hij of zij aan van te voren vastgelegde (administratieve) verplichtingen te voldoen, u allen inmiddels wel bekend.

Een ander certificaat wat onze praktijk al langere tijd zonder enige bemerking bezit is een GMP+ certificaat. Immers: niet alle middelen die wij in ons pakket hebben zijn diergenees-middelen. Zo valt Benfital (de gele dieetzakjes) bijvoorbeeld onder deze regeling.

Maar wat is nu een certificaat? En wat mag/kan men er van verwachten? 

Een misvatting welke vaak gemaakt wordt is: “er is een certificaat, dus het is wel in orde”. Maar hier zit nu net de crux! Het is goed opletten wat een certificaat werkelijk inhoudt!
Zo zegt een ISO systeem bijvoorbeeld: “doe wat je zegt en zeg wat je doet”. Dit kan dan alle kanten op zijn zowel ten goede als ten kwade…. Het spreekt voor zich dat dit laatste niet het geval zal zijn gezien de investeringen en kosten welke met een dergelijk certificaat gepaard gaan. Wil je het goed doen dan laat je het graag zien.
Maar bij GMP is het meer uitkijken geblazen: er zijn verschillende certificaten; ze heten allemaal GMP maar kunnen op heel verschillende processen slaan. Dit wordt weergegeven door een vervolgtekst/nummer. Zo hebben wij het volgende GMP certificaat: “GMP+ B3 (2007): handel, collectie en op- & overslag van diervoeders”. Het spreekt voor zich, dit lezende, dat wij hiermee geen certificaat hebben om bijvoorbeeld voeders te mengen of een vergunning hebben om volgens GMP condities met vrachtwagens te gaan rijden.

Welke waarde heeft een certificaat voor u?

Neem ons ISO certificaat. Niet alleen geeft het u garanties dat de complete veterinaire zorg zo goed mogelijk en procedureel wordt uitgevoerd, tevens geeft het ons de kans onze organisatie permanent te verbeteren. Daar waar procedures niet goed zijn gegaan wordt dit geanalyseerd en zo nodig bijgestuurd. (voor de liefhebbers: verbetering volgens de “Deming cycle”), waar u weer baat bij heeft. Ook een GMP certificaat geeft gecontroleerde garanties, garanties dat wij handelen volgens de procedurele richtlijnen. Richtlijnen die jaarlijks worden gecontroleerd! Maar wel beperkt tot de geldigheid, de omschrijving van het certificaat.
En de geborgde (gecertificeerde) dierenarts? Die zal niet alleen aan diverse verplichtingen dienen te voldoen, maar ook zichzelf, blijvend, te verbeteren. Dit middels onderwijs, intercollegiaal overleg, literatuurstudies etc. Ook de dierenarts wordt gecontroleerd: bij u op het bedrijf (SKV, de IKB controle) maar ook jaarlijks op de praktijk (al weer een hele dag!).

U merkt dat wij er veel aan doen om certificaten te halen en te behouden: niet alleen voor ons zelf maar bovenal voor u, zodat u en uw kalveren er beter van kunnen worden!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?