F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief november 2013: Actualiteit

Koude nachten

De koude nachten en dagen breken weer aan. Denkt u aan het verwarmen van de stal, indien u binnenkort weer jonge kalveren ontvangt op uw bedrijf.

Salmonella uitbraken

De laatste maanden wordt er vaker een uitbraak van een infectie met Salmonella spp. waargenomen op kalverbedrijven. Wees bij acute sterfte tgv diarree alert en raadpleeg uw dierenarts bij deze verschijnselen tijdig, werk zo hygiënisch mogelijk en optimaliseer de leefomstandigheden van het kalf.
Mocht u een infectie met een Salmonella spp. op uw bedrijf hebben, denk eraan dat het van dier-mens kan worden overgedragen en ziekte kan veroorzaken (zoönose). Om deze reden is Salmonella aangifteplichtig. U bent verplicht om dit te vermelden op het VKI formulier, ook al  heeft de ziekte uitbraak op jonge leeftijd plaatsgehad en zijn er geen symptomen meer aanwezig. Door de vermelding worden de kalveren op het eind van de dag geslacht en wordt het mogelijke risico op overdracht voorkomen.

BVD type 2 uitbraak

Op 7 oktober is opnieuw een besmetting op een kalverbedrijf met het BVD type 2 vastgesteld. De kalveren, die op dit bedrijf aanwezig waren, zijn niet afkomstig uit een van de besmette regio’s. Blijf alert.

Aangepaste regelgeving 2014 (de UDD-regeling).

Gezien de ingrijpende maatregelen voortvloeiend uit deze regeling willen wij u alvast op de hoogte brengen van deze regelgeving.

Vanaf 1 maart 2014 mogen antibiotica in de veehouderij alleen nog onder strikte voorwaarden door veehouders zelf worden toegepast. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in bijlage 9 van de Regeling Diergeneesmiddelen en omvatten onder meer een 1-op-1 overeenkomst tussen dierenarts en veehouder, regelmatige bedrijfsbezoeken (voor vleeskalveren minimaal eens per 3 maanden) en een bedrijfsdossier.

Antimicrobiële middelen worden in beginsel uitsluitend voorgeschreven na klinische inspectie van de te behandelen dieren. Op basis van een waarschijnlijkheidsdiagnose kan de dierenarts antimicrobiële middelen voor een eenmalige behandeling voorschrijven en afleveren. Voor sommige aandoeningen bij individuele vleeskalveren, die zijn opgenomen in het bedrijfsdossier mag de veehouder een beperkte hoeveelheid eerste keuze antibiotica op voorraad houden en tot behandeling van individuele dieren overgaan(maximale totale hoeveelheid is de hoeveelheid antibiotica waarmee 15 % van de aanwezige dieren volgens de bijsluiter voor de betreffende aandoening behandeld kunnen worden).

Alleen voor de behandeling van individuele dieren met luchtwegaandoeningen, enteritis en artritis, mogen tweede keuze middelen op het bedrijf aanwezig zijn mits:
§ De dierenarts de afgelopen 14 dagen het bedrijf heeft bezocht en vastgesteld dat behandeling met tweede keuze middelen voor specifieke dieren noodzakelijk is. § De dierenarts een schriftelijke instructie voor het gebruik van de middelen heeft achtergelaten waarin de mogelijk te behandelen dieren zo veel mogelijk gespecificeerd worden § De dierenarts met de veehouder preventieve maatregelen in het bedrijfsdossier heeft opgenomen om de uitbraak te bestrijden en herhaling te voorkomen.
§ De hoeveelheid tweede keus antibiotica beperkt is tot hetgeen nodig is om maximaal 5% van de dieren te behandelen voor de betreffende aandoening.
§ Er aandacht is gegeven aan de onderbouwing van de noodzaak tot toepassing van tweede keuze middelen

Wanneer deze regeling van kracht gaat zullen wij u opnieuw berichten

Aanmelden voor de nieuwsbrief?