F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief november 2011: de winter

 De winter: maatregelen tegen koude en vochtigheid

 

KLIMAAT:

Instellingen ventilatie

Hou rekening met de dagelijks wisselende verschillen in dag en nachttemperatuur en de verhoogde luchtvochtigheid. Stel de ventilatie van uw stal hierop af. Hou rekening met wind, deze kan aanleiding geven tot tocht, met kop/oor kalveren en luchtwegproblemen tot gevolg.

Scheren

Bij witvleeskalveren is het scheren van de kalveren een aandachtspunt. Langere wintervacht, nat staan en hierdoor een niet optimale warmteafgifte kunnen aanleiding geven tot luchtwegproblemen, afwijkend mestbeeld, gewijzigde voeropname en groeivertraging. Dit kan ook mede veroorzaakt worden doordat goed sorteren met een wintervacht vrijwel onmogelijk is; Ze kunnen smaller zijn dan gedacht.

Verwarmen

Verwarmen van de stal is bij lage buitentemperaturen vanzelfsprekend. Maar ook van belang indien na schoonmaken van de stal deze niet droog is bij de mogelijke aankomst van de nuka’s. Het voorverwarmen cq droogstoken van de stal heeft een  positief effect in de opstartperiode: minder diarree, verminderde vatbaarheid voor luchtwegproblemen en een behaaglijk klimaat voor dier en mens. Zorg er dus voor dat de stal bij binnenkomst van de nuka’s 15 graden (comfortzone van de jonge kalveren) is en verwarm de stal voldoende lang door.

Maar blijf hierbij steeds ventileren, want verse lucht is zeker zo belangrijk gezien de extra productie van ongewenste gassen bij het stoken in de stallen. Bij te weinig aanvoer van verse lucht, krijgen we irritatie van de luchtwegen , waardoor deze weer gevoeliger worden voor allerlei luchtwegaandoeningen. Daarnaast kan door het verwarmen, de lucht meer vocht worden opgenomen.

Denk aan een warme ziekenboeg voor slappe kalveren. Een strobed doet wonderen in de reactie op uw behandeling en het snellere herstel.

 

VOEDING

Extra energie nodig

Bespreek uw opstartschema met uw vertegenwoordiger. Hoeveel liter per kalf en hoeveel gram melkpoeder per liter plus het ruwvoerschema. Stem dit af op het type nuka’s dat u ontvangt. Hou er rekening mee dat een kalf voor onderhoud minimaal 450 gr per dag nodig heeft. Een kalf in deze periode heeft ongeveer 10% meer energie nodig om zich warm te houden. Hou bij de aanmaak ook rekening mee dat uw leidingen en ook de drinkbakjes kouder zijn, waardoor de drinktemperatuur lager kan worden. Controleer deze temperatuur regelmatig en pas zo nodig de temperatuur aan, dit komt de vertering ten goede.

3x daags melk

U kunt ook overwegen om 3 maal daags melk te gaan voeren. Voor u een klus, maar met een positief effect voor uw kalveren. Uiteindelijk zal dit resulteren in minder ad hoc werk en kan het een goede investering zijn voor u.  Het 3x daags voeren leidt tot een betere benutting, er kan meer melkpoeder per dag gevoerd worden waardoor de kans op cachexie afneemt. Het beste resultaat krijgt u als minimaal gedurende 10 dagen 3 maal daags melk wordt gevoerd. Regelmaat is van groot belang. Tracht de melkgift evenredig over de dag te spreiden.

Bevriezen ruwvoer

Let ook op het feit dat ruwvoer niet te koud gevoerd wordt. Dit kan leiden tot een slechte penswerking en  een verminderde opname van ruwvoer. In de ergste gevallen heeft dit pensvervuiling tot gevolg. Kouder drinkwater geeft ook aanleiding tot verminderde voeropname.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?