F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief mei 2014: controles NVWA en SKV

Zoals u wellicht vernomen heeft zijn de NVWA en SKV met uitgebreide controles bezig op kalverbedrijven. De controles richten zich op de eisen gesteld binnen het UDD reglement, kalverbesluit en het IKB reglement.
Het is van groot belang dat u handelt en de gegevens vastlegt conform de geldende wetgeving en daarnaast de afspraken binnen de sector naleeft.
Als uw dierenarts trachten wij, en hebben wij getracht, u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de nieuwe geldende afspraken, zowel mondeling dan wel middels nieuwsbrieven. Tevens zijn in vakbladen ook de nodige artikelen hieraan gewijd.
We beseffen dat er de laatste tijd veel is veranderd en het daardoor moeilijk is van alle ontwikkelingen op de hoogte te blijven. Daarom nogmaals een korte opsomming van een aantal punten, evenals de punten die op dit moment als tekortkomingen op enkele bedrijven zijn geconstateerd door de controlerende instanties. Wellicht verdient dit ook bij u extra aandacht.

Wat moet u kunnen laten zien?

• één op één overeenkomst
• Bedrijfsbehandelplan (BBP)
• Bedrijfgezondheidsplan (BGP)
• Logboekbonnen
• Bedrijfbezoeken rapportages

Wat mag u op voorraad hebben?

• 1ste keus diergeneesmiddelen maximaal voor 15% vatbare dieren per aandoening (BBP)
• 2de keus diergeneesmiddelen maximaal voor 5% vatbare dieren per aandoening (BBP)
• 3de keus diergeneesmiddelen niet toegestaan (tenzij afmaken behandeling voorschrift dierenarts)
• Koppelkuur mag niet op voorraad.

Wat betekent dit concreet voor u? 

Bij de UDD maatregel gaat het met name over het op voorraad hebben van tweede keus middelen. Zoals u wellicht heeft gemerkt staat op het afgegeven logboek bij middelen die als tweede keus worden bestempeld een aanvullende opmerking. Deze opmerking is toegevoegd gezien omdat in de UDD maatregel is vastgelegd dat deze middelen voorgeschreven moeten worden door de dierenarts en maximaal twee weken na het voorschrijven op het bedrijf aanwezig mogen zijn. Hierbij geldt maximum van 5% per indicatie (alleen: luchtweginfectie, darm- en gewrichtsontsteking).
U bent zelf verantwoordelijk voor deze termijn. Controleer uw voorraad regelmatig of laat deze controleren. Het gaat hierbij in onze praktijk om de volgende (tweede keus) middelen: 

• Amoxycilline,
• Albipen LA,
• Gentaject 10%,
• Draxxin,
• Zactran
• Ampisol 20% en 100%

Eerste keus middelen mag u op voorraad hebben. Echter de hoeveelheid is gelimiteerd tot 15% van de vatbare dieren per indicatie. Dit geldt ook voor orale middelen voor individuele behandeling, zoals:

• Oxytetracycline-HCl,
• Chloortetracycline,
• Trim-Sulf 80-420,
• Drinkmix Doxy-B 5%
• Tylogran/Tylan

Gelijk willen wij u erop wijzen dat restanten van een koppelbehandeling verwijderd dienen te worden van uw bedrijf gezien bovenstaande opmerking (15% regeling).

Vermeld de aanprikdata op de aangeprikte flacons/verpakkingen.

Administreer de individuele behandelingen van de kalveren correct

• datum,
• oornummer van het behandelde kalf,
• middel,
• toegediende dosis
• wachttijd,
dit geldt ook voor de orale middelen voor individueel gebruik. Vergeet niet om verliezen of breuk te noteren in uw bedrijfsregister.

Overtredingen in het kader van de UDD maatregel die zijn waargenomen tijdens onlangs gehouden controles zijn:

• Onvoldoende individuele registratie
• Voorraad/restanten tweede keus na voorschrift langer dan twee weken aanwezig op het bedrijf
• Ontbreken aanprikdata op de verpakkingen/flacons

Voor uitgebreidere informatie over de UDD maatregel zie de eerdere nieuwsbrief (klik hier)

Betreffende één op één overeenkomst

• U en wij hebben enorme inspanningen gedaan om deze digitaal vast te leggen in Infokalf, voor zover wij weten zijn alle één op één overeenkomsten zo vastgelegd.
• Heeft u meerdere UBN dan dient u voor elk UBN nummer een één op één overeenkomst te hebben. Check dit in infokalf en laat het ons weten indien er een UBN nummer bij ons niet bekend is.
De nieuwe overeenkomst vervangt uw oude papieren overeenkomst. Helaas blijken controlerende instanties hier onvoldoende van op de hoogte te zijn. Wij verzoeken u de instanties te wijzen op de aanwezigheid van de digitale overeenkomst in Infokalf. Wij hebben reeds diverse opmerkingen van klanten ontvangen, dat het niet aanwezig zijn van de papieren overeenkomst als tekortkoming wordt geconstateerd, hetgeen onterecht is.
Betreffende BGP en BBP
• Bedrijfgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan dienen wel schriftelijk aanwezig te zijn.
• Deze dienen minimaal een maal per jaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld te worden.
• Adviezen BGP dienen opgevolgd te worden.
• Bij behandelingen dient u het BBP te volgen.
• BGP en BBP zijn ook op te vragen in de portal van DAP Thewi BV mocht u deze onverhoopt niet snel genoeg kunnen vinden. De portal kunt u bereiken via de website als u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld bij het kopje bedrijfsgegevens. Maak en laat hier gebruik van maken!!!

Betreffende het kalverbesluit 

Hiervoor verwijzen wij u naar een eerdere nieuwsbrief ( klik hier)

Tenslotte 

• “waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt” Echter alles wordt eraan gedaan hiervan lering te trekken en verder te optimaliseren en perfectioneren. Zowel voor u als ons vergt dit de nodige inspanningen en tijd.
• Onze portal is er voor u!! Ideaal tijdens controle omdat hierin de volgende zaken zijn opgeslagen betreffende uw bedrijf:
o bezoekverslagen,
o logboekbonnen,
o laboratoriumuitslagen,
o bedrijfsgezondheidsplannen,
o bedrijfsbehandelplannen

Aanmelden voor de nieuwsbrief?