F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief mei 2013: vliegen zonder air miles?

(stal)Vliegen zonder air miles?

Na maanden de stallen redelijk dicht gehouden te hebben vanwege de aanhoudende kou is nu eindelijk de lente aangebroken. Deuren gaan open, temperaturen worden weer aangenaam en de vliegen komen tevoorschijn.

Voor u als veehouder al vervelend, laat staan voor uw dieren, die hebben de hele dag te maken met deze ongewenste huisgenoot. Ze worden onrustig, er kunnen ziektes worden overgebracht, produktie vermindert.

Soorten vliegen

-De grote steekvlieg, daas of paardenvlieg. Vrouwelijke  vliegen hebben bloed nodig voor energie en voortplanting. Bepaalde soorten kunnen echter ook zonder bloed vermeerderen en larven kunnen ook zonder de oorspronkelijke stalbewoner vooruit. Bestrijding van deze vliegen: chemisch/spray en vliegen vallen.

-Stalvlieg (top in mei-juni): Zijn voor overleven en voortplanting afhankelijk van bloed, maar hebben weinig contacttijd (2 x daags 15 min). Larven ontwikkelen zich in mest, voedselresten en rottend plantaardig materiaal. Bestrijden van de larvale stadia kan door hygiëne (denk hierbij vooral aan melkresten, kwaliteit ruwvoer( broei), voerresten, kadavers, mest). Hierbij kan de mestput een risico geven vanwege ophoping van ingedroogde mest. Verdere bestrijding kan d.m.v. spray op de dieren. Electronische vliegenvangers helpen vaak in bestrijding van deze vliegen.

-Kleine steekvlieg: leven grotendeels op het dier, larven leven in de mest. Alle uitwendige middelen helpen, mits geen resistentie bestaat.

-Huisvlieg: steekt niet, voedt zich met voedselresten, kan in grote hoeveelheden voortplanten. Larven zitten in vochtige broedplaatsen, poppen in drogere delen. Bouwen snel resistentie tegen bestrijdingsmiddelen op. Daar ze niet op het vee leven, hoeven de dieren niet behandeld te worden.

-Fruitvliegjes: voeden zich en leggen hun eieren in rottend materiaal, snelle resistentie tegen bestrijdingsmiddelen.

-Rattenstaart larven: larvale stadium van de zweefvlieg, komen vaak massaal uit de putten kruipen, volwassen dieren verlaten zelf de stal. Is dus geen probleem voor de dieren.

-De blauwgroene bromvlieg:  eieren worden op het levende dier gelegd (vooral vieze mestdelen van de vacht), geeft madenziekte (miasis). Dieren zijn vaak onrustig, slaan onafgebroken met staart en hebben rode/natte geïnfecteerde huid, met verwondingen waar de maden zich dan voeden met het vlees.

-Zomerwrang vlieg: deze vlieg voedt zich in de zomer aan uier van koeien (melkresten), maar ook aan slijm en traanvocht van de ogen: kan de ziekte van Houw (oogontsteking) verspreiden.

-Roofvlieg: traag en weinig actief, leeft op de stalmuur of in put, larven van deze vlieg eten de larven van huisvlieg op: kan gebruikt worden als bestrijdingsmiddel tegen de huisvlieg. Zijn wel gevoeliger voor insecticide dan de huisvlieg!

Bestrijding:

Hygiëne:

Alle vliegen en larven zijn dol op vuil (in de breedste zin van het woord) en komen hier ook actief op af: houdt uw stallen daaromzo schoon mogelijk. Daar een deel van de vliegenlarven in de put leeft, dient u bij een vliegenplaag toch aanvullende maatregelen te nemen.

Broei in het rantsoen.

Bij warm weer treedt er vaak gemakkelijk broei op in het rantsoen. Probeer dit tegen te gaan, middels het verhogen van de voerfrequentie, restvoer en/of het gebruik van broeiremmers.

Bestrijdingsmiddelen (aanvullend):

contact middelen (smeer spray of strooimiddelen)

Doden alleen de volwassen dieren, kunnen in de hele ruimte worden toegepast, maar ook op ramen en muren. Nadeel: moet regelmatig herhaald worden. Er kan gebruik gemaakt worden van feromonen (lokstof) waardoor de vliegen nog meer naar de contactmiddelen komen. Bij granulaat: eerst mestresten bevochtigen, of granulaat oplossen. Zorg dat dieren er geen contact mee hebben!

Larve dodende middelen

Dit moet op tijd worden toegepast (vóór de eerste eitjes uitkomen). Bij veel vliegen in de stal, zal ook een contactmiddel moeten worden gebruikt.

Aangezien er risico’s kleven aan het gebruik van deze middelen voor u en uw kalveren is het raadzaam dit uit te besteden aan een erkend bedrijf voor ongediertebestrijding. Zij kunnen u adviseren over de produktkeuze en de wijze van toepassing. Ook voor deze middelen geldt dat er resistentie kan optreden.

Overige bestrijdingsmethoden:

-UV lamp

-Vliegenvallen, vangstrips

-De roofvlieg

Aanmelden voor de nieuwsbrief?