F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief maart 2015: Vitaminen

Behoefte

Vitaminen zijn noodzakelijke bouwstoffen die aan ieder kalf gegeven worden middels de voeding. Het extra verstrekken van vitaminen kan interessant zijn als aanvullende therapie bij een behandeling of ter verbetering van de algehele gezondheid of als de voeropname onvoldoende is geweest.

Het op een effectieve manier toedienen van vitaminen is echter geen eenvoudige zaak. Zo zijn de vitaminenbehoeften niet altijd goed gedefinieerd of zijn ze gebaseerd op oude wetenschappelijke studies. Verder kan de behoefte variëren afhankelijk van de leeftijd/type kalf, samenstelling brok, gezondheidsstatus en het stadium van de produktie. Zo kunnen bij gezondheidsproblemen de behoeften aan vitaminen hoger zijn. Daarentegen hebben herkauwers vaak grotere reserves dan andere diersoorten, zoals bijvoorbeeld knaagdieren.

Penswerking

Bij herkauwers is echter t.ov. andere diersoorten nog een complicerende factor van invloed op de opname/productie of verbruik van vitaminen; namelijk de PENS! Bij volledig herkauwende dieren kunnen door de aanwezige flora (bacteriën, protozoa, gisten etc) in de pens vitaminen geproduceerd worden. Eén van de belangrijkste groep vitaminen die in de pens wordt geproduceerd zijn de B-vitaminen. Men gaat er vaak vanuit dat de productie in de pens de behoefte wel zal dekken en er wordt dan ook weinig onderzoek naar gedaan. Let dus op als er door ziekte een verminderde voeropname bestaat of als de pens anderzins niet optimaal werkt: er kan hierdoor een tekort aan B vitaminen ontstaan.
Behalve voor productie van vitaminen kan de flora in de pens ook zorgen voor afbraak van vitaminen (enkele B vitaminen, vitamine C en vitamine A). De productie en afbraak van vitaminen vindt plaats bij volledig herkauwende dieren. Indien dieren nog niet in staat zijn om volledig te herkauwen zal de vitaminenbehoefte gedekt moeten worden middels de biest of de melk!
Vitamine D en vitamine E blijven redelijk stabiel in de pens en worden hierdoor nauwelijks beïnvloed door de werking van de pens.
Vitamine C wordt geproduceerd in de lever, pasgeboren kalveren en kalveren in de eerste levensweken zijn hier echter nog niet toe in staat.

Weerstand

Vitaminen zijn bij de vleeskalveren vooral van belang voor de weerstand. Zo zijn de vitaminen A,B2,C,D3 en E belangrijk voor een normale functie van het afweersysteem. Vitaminen A is daarnaast noodzakelijk voor de buitenste cellen (epitheelcellen, aanwezig op de slijmvliezen,darmwand en de huid) en moeten zorgen dat ziektekiemen het lichaam niet binnendringen.

Vitamine C en vitamine E zijn verder anti-oxidanten en moeten zorgen dat  de schade die veroorzaakt wordt door een ontstekingsreaktie aan het lichaam beperkt blijft. Van zowel vit E en vit C is in diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat het gebruik een positief effect had op het aantal zieke dieren bij luchtwegproblemen in het koppel.

Behalve de genoemde vitaminen zijn er nog meer soorten vitaminen, deze zullen op een ander moment besproken worden. Over vitaminen is veel bekend, echter ook nog veel onbekend en meer onderzoek naar de werking van vitaminen met name bij vleeskalveren zou gewenst zijn

Een juist en correct gebruik van vitaminen kan de weerstand van uw kalveren verhogen en daarmee de diergezondheid op uw bedrijf bevorderen!

 

Bron: Dopharma

Aanmelden voor de nieuwsbrief?