F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief maart 2012: Mest mixen

Praktijknieuws:

Telefonisch doorgeven visites en bedrijfsbezoeken.

Het telefonisch doorgeven van visites en bedrijfsbezoeken is op werkdagen mogelijk van 8 uur tot 9.30 uur. De meesten van u houden zich hier prima aan. Door de enkeling die later belt is het voor ons vaak moeilijk om op tijd en op een efficiënte wijze onze route te rijden. Wij willen u dan ook via deze nieuwsbrief er nogmaals op attenderen dat, indien u na 9.30 een visite doorgeeft, wij genoodzaakt zijn om een verhoogd tarief door te rekenen.

Voor spoedgevallen zijn wij en blijven wij 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.

Mest mixen

Het is februari geweest en het mestrijden is al weer begonnen. Om een homogeen produkt uit de mestkelders te krijgen (of schuimvorming te voorkomen, zie nieuwsbrief schuim op de mest)  wordt bij een enkeling de mest gemixt. Mest mixen brengt risico’s met zich mee. Door het mixen komen er giftige gassen vrij, die schadelijk zijn voor zowel dier als mens. Elk jaar gebeurt het dat er toch dieren en zelfs mensen sterven als gevolg van het mixen.

Deze gassen ontstaan doordat de bacteriën in de mest de gassen waterstofsulfide (H2S) en waterstofcyanide (blauwzuurgas, HCN) vormen. waterstofsulfide heeft de geur van rotte eieren, terwijl waterstofcyanide naar bittere amandelen ruikt. Behalve deze twee gassen wordt ook ammoniak, methaan en kooldioxide gevormd. Waterstofsulfide  is vaak de oorzaak van problemen. Gehaltes van 100 tot 150 ppm zorgen voor een verlamming van het reukorgaan, waardoor de geur niet meer wordt waargenomen. Bij gehalte van 200-500 ppm treedt reeds na enige tijd  misselijkheid, duizeligheid en bewusteloosheid op. Boven de 700 ppm is reeds een ademtocht dodelijk. Een vergiftiging met dit gas is moeilijk te behandelen en vaak zonder succes.

De gassen blijven voor een groot deel aanwezig onder de aanwezige drijflaag, bij mixen wordt deze laag kapotgemaakt en kunnen deze gassen in grote hoeveelheden vrijkomen.

In principe is het advies niet te mixen, echter wordt er gemixt dan in ieder geval als er geen kalveren aanwezig zijn in de stal. Let bij mixen  altijd op het volgende:

  • Mix alleen indien er geen dieren aanwezig zijn, indien niet mogelijk zorg dat alle dieren overeind staan en voorkom samenscholing van de dieren. Let verder op de gedragingen van de dieren.
  • Zorg voor maximale ventilatie in de stal voor de afvoer van de gassen (bij natuurlijke ventilatie voldoende wind en deuren zoveel mogelijk open)
  • Voer het toerental van de mixer geleidelijk op, zodat het gas niet allemaal gelijktijdig vrijkomt
  • Blijf in het schone gebied, ga in geen enkel geval in de stal boven de roosters staan.
  • Houd kinderen op voldoende afstand
  • Gebruik geen vuur in of nabij de stal
  • Als een dier (of mens) onwel wordt, ga er dan niet direct naar toe. Zet de mixer stil. Bied dieren niet direct hulp, maar wacht op hulp. Bij mensen biedt pas hulp na het bellen van 112.

Bron: GD Deventer

Aanmelden voor de nieuwsbrief?