F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juni 2016: Gebruik Calcitat 50 in de kalverhouderij

Calcitat-50 (Reg NL 3745) wordt in de kalverhouderij ingezet bij (dreigend) tekort aan Calcium / Magnesium van een individueel dier, zoals dit bijvoorbeeld voorkomt bij sepsis. Het zorgt ervoor dat het tekort wordt opgeheven en fungeert als ondersteuner van de in te zetten therapie:  het hart ondervindt hiervan een positief effect en de bloedsomloop wordt hierdoor gestimuleerd.

Calcitad-50 mocht tot eind 2014 onder de huid toegediend worden, echter sindsdien uitsluitend in het bloed.  De normale procedure is dat medicamenten die in het bloed toegediend mogen worden uitsluitend door een dierenarts toegepast mogen worden, niet door een dierhouder.  Hiermee krijgt het product de kanalisatiestatus strikt UDD.

De vreemde situatie is echter dan Calcitad-50 de kanalisatiestatus “VRIJ” heeft, wat in tegenspraak is met “UDD”.

Naar aanleiding hiervan hebben wij contact opgenomen met het GBG-MEB, het buro dat zorgt voor de registraties van medicamenten. Reden voor de toepassing in het bloed is gelegen in het feit dat het in de melkveehouderij toegepast wordt bij melkziekte: een na het afkalven plots optredende “verlamming” door Calcium en Magnesiumtekort. Snelle toediening in het bloed is dan geboden. Bij kalveren is het voor u ondoenlijk, en ook niet nodig om voor deze toedieningswijze te kiezen, Calcitat-50 fungeert echt als ondersteuner, niet als levensreddende therapie.

Het GBG-MEB gaf aan dat de toediening onder de huid technisch eenvoudiger is dan de toediening in het bloed waardoor er geen beletsels zijn de huidige werkwijze te handhaven: toediening onder de huid.

Omdat deze werkwijze afwijkt van het (nieuwe) voorschrift van de fabrikant zou een wachttijd van 28 dagen kunnen gaan gelden. Echter uit raadpleging van de MRL-lijst (de “residulijst van wat maximaal in vlees mag zitten”) van de EMA (European Medicines Agency) blijkt dat zowel voor de Calcium als Magnesium er geen (humane) veiligheidsrisico’s bestaan, dat er dus ook geen limieten hoeven te worden vastgesteld. Dit betekent concreet dat voor dit soort producten géén wachttermijnen gelden. Dus ook niet voor toepassing onder de huid; de wachttijd blijft nul dagen.

Daarbij en voor alle duidelijkheid: Calcitad-50 is geen antibioticum doch een ondersteuningsmiddel welke Calcium en Magnesium bevat.

Dus: Calcitat toedienen onder de huid, wachttermijn 0 dagen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?