F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juni 2015: symposia

Onze symposia zijn weer achter de rug. Voor het eerst op 2 locaties met ook tweemaal een mooie opkomst. Bedankt aan alle aanwezigen! Wie er niet bij kon zijn ontvangen we erg graag volgend jaar!

Stal enquête

Als eerste bespraken we de uitslag van onze stal enquête waarbij we graag van elkaar wilden leren waar het (laaghangend) te plukken fruit voor verdere reductie te vinden is. Nogmaals van harte dank aan wie deze ingevuld heeft! Jammer genoeg hadden we per bedrijfstype te weinig volledig ingevulde enquêtes om voldoende onderbouwde conclusies te trekken. We zijn wel erg blij dat we zagen dat jullie de dierenarts en voorlichter hoog waarderen in hun eigen gebieden van expertise.

Begin met het eind voor ogen

Aanvullend hierop kwam onze presentatie ‘’begin met het eind voor ogen’’ met praktische tips voor de praktijk. Niet alleen de dagelijkse werkzaamheden maar ook technische check up van uw bedrijf en het nemen van voorzorgen op management gebied kwamen aan bod. De conclusies uit de eerste 2 presentaties: houd vast aan rust, reinheid, regelmaat én: check,  dubbelcheck.

NVWA

Als laatste presentatie kwam de NVWA aan bod die meer uitleg gaven over hun manier van werken en wat de rechten en plichten zijn van zowel controleur als gecontroleerde. We mogen hierover concluderen dat we verder komen zolang beide partijen goed en correct met elkaar communiceren en  menselijk met elkaar omgaan!

Als veehouder blijft het natuurlijk van belang uw administratie goed in orde te hebben en een open sfeer te creëren. Ten voege uit verwijzen we ook nog eens naar onze portal waar uw bonnen, gezondheidsplannen, behandelplannen en zelfs labo uitslagen centraal zijn opgeslagen. Nog niet bekend met de portal, log in en ga naar de menuknop bedrijfgegevens. Uw login kwijt, vraag een nieuwe aan.

Gezamenlijk doel

We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is een maatschappelijk aanvaarde, gezonde en duurzame kalverhouderij. Dit hebben we dan ook opgenomen in onze mission statement! Met een vriendelijk woord en advies komen we verder dan met straffen en ruzie!

Leren van elkaar, kennis toepassen in de praktijk en samenwerken met alle partijen in de keten. Dit kwam allemaal aan bod en dat is de weg die we graag samen met u blijven bewandelen!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?