F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juni 2014: veelgebruik, R&O

Brief SBK

Afgelopen week bent u, middels een brief van het SBK geïnformeerd, of u binnen de normering “veelgebruiker” valt of viel in 2013.

De inhoud van deze brief kan zijn:

 • U was veelgebruiker in 2012, maar u heeft een dusdanige reductie bewerkstelligt dat u niet meer als veelgebruiker wordt aangemerkt.
 • U was in 2012 geen “veelgebruiker”, maar in 2013 viel u binnen de normering “veelgebruiker”en u dient aanvullende maatregelen te nemen als vastgesteld in het verbetertraject antibioticareductie fase 1
 • U was in 2012 reeds “veelgebruiker”, en in 2013 bent u wederom aangemerkt als “veelgebruiker”. U heeft echter wel een dusdanige reductie bewerkstelligd dat u in het verbetertraject antibioticareductie fase 1 blijft.
 • U was in 2012 reeds “veelgebruiker”en in 2013 bent u wederom aangemerkt als “veelgebruiker” en u heeft onvoldoende reductie bewerkstelligd waardoor u nu in het verbetertraject antibioticareductie fase 2 terechtkomten u dient te voldoen aan de aanvullende maatregelen van fase 2.

Als begeleidend dierenarts is het van belang dat wij op de hoogte zijn van het feit of u een brief heeft ontvangen, gezien de maatregelen die genomen dienen te worden of de maatregelen die vervallen in het kader van het verbetertraject antibioticareductie. Wij worden tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet door het SBK geïnformeerd en zijn dan ook aangewezen op uw informatie. Wij vragen u dan ook vriendelijk en dringend om deze informatie aan ons door te geven, zodat we u kunnen ondersteunen in de uit te voeren maatregelen. 

Een overzicht van de te nemen maatregelen “verbetertraject antibioticareductie fase 1” :

 • Vernieuwen BGP (bedrijfgezondheidsplan) binnen 3 maanden na ontvangst brief en/of vernieuwen per koppel bij all-inn-all-out of iedere 6 maanden bij niet all-inn-all-outgebruik
 • (Reductie)dossier aanleggen met genomen maatregelen bedrijfsvoering om antibiotica te verlagen.-BGP in dossier met genomen maatregelen
  -Onderbouwing koppelkuur=bedrijfsbezoekformulier dierenarts
 • Bemonsteren melkleiding, indien >1000 kve/ml enterobacteriae; Reiniging en desinfectie
  – Datum en verklaring monsternemer (monster genomen volgens norm IKB door derden)
  – Uitslag monstername en evt uitslag na reiniging en desinfectie bevestiging kiemgetal < 1000 kve/ml, anders opnieuw reinigen en desinfecteren. Voor het reinigingsprotocol gehanteerd tijdens een grootschalige interventieproef in de kalverhouderij. Er zijn natuurlijke meerdere verschillende protocollen voor reiniging. Voor een registratieformulier voor hte reinigen en desinfecteren.
 • Werken volgens “Behandelprotocol MRSA interventieproef
  – Verklaring dat voldoende behandeld/ziek is voorafgaand aan een groepsbehandeling.
  – 4%-10% regeling van ziek en/of behandeld (4% binnen 24 uur of 10% in de afgelopen 5 dagen) voor inzet van een groepsbehandeling

Een overzicht van de te nemen maatregelen “verbetertraject antibiotcareductie fase 2”  :

 • Hanteren BRD scorekaart.
 • Bij meerdere leeftijden: Nader onderzoek longproblemen (aanvullend onderzoek zoals: bloedonderzoek, neusswab,sectie)
 • Uitvoering klimaatmeting stal: advies en verslag
 • Bedrijfsanalyse aan de hand van een uitgebreide checklist.

Verplichte maandelijkse reiniging van de melkleidingen, registratie van reiniging en jaarlijks onderzoek van een melkmonster op enterobacteriae voor iedereen!!!

 In het verbetertraject antibioticareductie fase 1 wordt aangegeven dat u jaarlijks een melkmonster dient te nemen. Echter in de aangescherpte regelgeving is vanaf 1 april een ieder verplicht jaarlijks een melkmonster te laten onderzoeken op enterobacteriae. Het aantal enterobacteriae mag niet groter zijn dan 1000 kve/ml. Verder dient u maandelijks de melkleidingen te reinigen en een registratie bij te houden, waarin vermeld staat de datum van reinigen en het reinigingsmiddel. Let hier op! Om het u te vergemakkelijken hebben we een standaardformulier gemaakt om dit bij te houden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?