F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juli 2016: Aanvullend onderzoek – Sectie bij de GD

Algemeen:

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de marktberichten in de vleeskalverhouderij kan nu ook via de app van De Kalverhouder. Naast het nieuws en de marktberichten is ook de agenda inzichtelijk en kunt u een bericht sturen naar de redactie van De Kalverhouder. Deze app is gratis te downloaden.

(Bron: De Kalverhouder)

Aanvullend onderzoek:

Voor het stellen van een diagnose en de daarmee samenhangende behandeling of om problematiek op bedrijven in kaart te brengen kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Daarnaast kan het van belang zijn ter onderbouwing c.q. verantwoording voor de inzet van antibiotica die als  tweede of derde keus worden aangemerkt.

Er zijn verschillende mogelijkheden van aanvullend onderzoek: serologie (bloedonderzoek), bacteriologisch onderzoek van mest, BAL (longspoelsels), neusswabs, pathologisch onderzoek (waaronder (deel)sectie), voeronderzoek, klimaatonderzoek of aanvullende lichamelijk onderzoek.

Met name voor de betrouwbaarheid van het onderzoek en een juiste interpretatie  is het van belang dat juiste dier(en)  worden bemonsterd/worden opgestuurd maar ook het juiste aanvullend onderzoek wordt aangevraagd. Waar dient men rekening mee te houden:

  • Selectie van de juiste dieren, kalveren representatief voor het beeld wat nader onderzocht moet worden.
  • Dieren in de acute fase, die bij voorkeur niet behandeld zijn met medicamenten en recent zijn gestorven
  • Welk type aanvullend onderzoek. De keuze van het aanvullend onderzoek is afhankelijk van het klinisch beeld in de stal (waaronder verloop, ernst) , individueel of koppelprobleem, maar kan ook ter onderbouwing voor de inzet tweede of derde keus middelen worden uitgevoerd.
  • Het aantal dieren wat bemonsterd moet worden/ opgestuurd om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Dit aantal is net als het type aanvullend onderzoek afhankelijk van het klinisch beeld in de stal, individueel of koppelprobleem, het type onderzoek en de betrouwbaarheid van de uitslagen van het onderzoek

De keuze voor welk soort aanvullend onderzoek nodig is en c.q. welke dieren wordt vaak door de dierenarts bepaald in samenspraak met de kalverhouder.

Een van de mogelijkheden is sectie. De sectie kan door de GD worden uitgevoerd en met name over de uitvoering van dit betreffende onderzoek worden vaak vragen gesteld.

Van belang is dat het inzendformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld, met name ook de anamnese. Anamnese = een noodzakelijk vraaggesprek om tot mogelijke ziekte-oorzaken te komen. Van belang hierbij is dat vermeld wordt welke verschijnselen worden waarggenomen, de behandelingen van de dieren, de reaktie op de ingezette behandelingen en aan welke ziekte wordt gedacht. Hierdoor kan de patholoog gerichter en concreter zoeken naar de ziekte-oorzaak. Eventueel kunt u het bezoekverslag van uw dierenarts betreffende het probleem aan toevoegen/meegeven. Laat eventueel uw dierenarts dit formulier invullen of heb in ieder geval contact met uw dierenarts.

Dieren voor sectie naar de GD kunt u 24 uur per dag aanmelden Als u dieren voor 22.00 uur aanmeldt, worden ze de volgende werkdag opgehaald. Er zijn 3 verschillende manieren van aanmelden:

Telefonisch via telefoonnummer: 0900-2020012

Faxen via nummer: 0570-660180

en sinds kort via de site van de GD: www.gddiergezondheid.nl/ophaaldienst

Inzendformulieren kunt u verkrijgen bij uw dierenarts of via de site van de GD, klik hier

De chauffeur belt u een half uur voordat hij op uw bedrijf is. Vanaf dat moment kunt u het dier aan de weg leggen. Boven de 75 kg wordt u gevraagd om te helpen met laden.

Als de GD ophaaldienst uw dier heeft opgehaald, moet u het dier afmelden of doodmelden. U kunt dit doen via het I&R-rundsysteem, telefoonnummer 0900-2023030. Voer uw UBN in en kies optie 4 (doodmelden rund voor onderzoek). Meldingen kunnen ook plaatsvinden via VeeOnline of bedrijfsmanagementsysteem.

Een deeluitslag is binnen enkele werkdagen vaak bekend, de defintieve uitslag is afhankelijk van welke vervolgonderzoeken er worden ingezet. Deze uitslag kan even op zich laten wachten. Bespreek deze uitslag met uw dierenarts voor een evt plan van aanpak. Bedenk dat de uitslag te laat lijkt te komen voor het acute beeld. Bevestiging van oorspronkelijke diagnose, opbouw bedrijfshistorie en monitoren gevoeligheden zijn echter zeer waardevol.

(Bron: GD)

Aanmelden voor de nieuwsbrief?