F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juli 2014: hygiënesluis

 Per 1 april 2015 is het volgens IKB richtlijnen verplicht een hygiënesluis op uw bedrijf te hebben waarvan alle personen die bij de kalveren en/of op stal komen gebruik dienen te maken.

Schone weg – vuile weg

De hygiënesluis maakt onderdeel uit van het schone weg – vuile weg principe. Dit houdt in dat alle bedrijfsruimtes en paden voor het eigen bedrijfsverkeer ‘schoon’ zijn en alles buiten het bedrijf  ‘vuil’.  Vuile en schone weg zijn zodanig van elkaar gescheiden dat insleep van ziektekiemen van buiten het bedrijf zo veel mogelijk wordt voorkomen. De hygiënesluis vormt hierbij de overgang van vuil naar schoon (en weer terug) voor alle bedrijfsbezoekers.

Minimale eisen

De minimale eisen waaraan de hygiënesluis dienen te voldoen zijn als volgt:

De hygiënesluis bevindt zich bij de entree van het bedrijfsterreingedeelte, bij voorkeur dicht bij de parkeervoorziening.

Er is sprake van een doorgangssluis naar het bedrijf die is voorzien van een aparte ingang (vanaf het ‘vuile’ gedeelte) en uitgang (naar het ‘schone’ gedeelte).

Er is een fysieke barrière tussen het schone en vuile gedeelte (bv een bank; zittend kan bv eigen schoeisel uitgetrokken worden en over de bank gedraaid naar het schone gedeelte de bedrijfslaarzen aangetrokken worden)

De hygiënesluis dient voorzien te zijn van koud- en warm stromend water, zeep/desinfectans, (Een douche is vooralsnog niet nodig), papieren handdoeken en natuurlijk schone bedrijfskleding en –schoeisel.

Tips

In de kalverhouder van juni vindt u een artikel met praktische tips voor het inrichten van een hygiënesluis. Ook is hier een voorbeeldinrichting van een sluis te vinden. Vraag gerust tijdens het bedrijfsbezoek uw dierenarts voor ideeën; belangrijk is niet alleen de logische positie van de sluis, ook een “logische” inrichting haalt het maximale profijt uit een hygiënesluis!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?