F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juli 2007: Noodslachting

Sinds januari is er een nieuwe Europese regelgeving omtrent hygiëne en transport. De nieuwe transportverordering eist dat alle dieren die getransporteerd worden fit moeten zijn. Dus wrakke dieren (= dieren die meer dan licht gewond of meer dan licht ziek zijn) mogen niet vervoerd worden. Dit geldt zowel voor beroepsvervoerders als voor veehouders zelf.

Om te weten welke dieren onder wrak vee vallen kunt u de volgende website’s raadplegen:
VWA
Raad voor Dierenaangelegenheden

Licht gewonde of licht zieke dieren mogen wel vervoerd worden als het vervoer geen extra lijden veroorzaakt. In geval van twijfel moet een dierenarts geraadpleegd worden.

Dieren die niet meer kunnen staan mogen niet levend vervoerd worden, ook niet onder voorwaarden.

De enige opties die dan overblijven zijn dan  noodslachting of euthanasie. Noodslachtingen mogen echter alleen worden uitgevoerd bij dieren die door een ongeval wrak zijn geworden, bijvoorbeeld een gebroken poot. Dit vlees mag momenteel op de nationale markt worden afgezet.

Noodslachting is de handeling van bedwelmen en verbloeden op het bedrijf van een dier door een dierenarts. Het gedode dier moet daarna voor verdere verwerking naar het slachthuis worden getransporteerd. Om dit goed te regelen is een goede afstemming tussen dierenarts, veehouder en transporteur noodzakelijk. Bel ons daarom tijdig (in de ochtend tussen 8 en 9) om een tijd af te spreken, zodat we allemaal zo efficiënt mogelijk kunnen werken.

Verder willen we u benadrukken dat de veehouder ten allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor het wel en wee van het vee op zijn bedrijf. Dit is vastgelegd in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dit houdt voor noodslachting in dat als er residuen van medicijnen in het vlees worden aangetroffen de veehouder hier verantwoordelijk voor wordt geacht, tenzij ze door een dierenarts zijn toegediend.

Bron: KNMvD

Aanmelden voor de nieuwsbrief?