F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief Januari 2016: Nieuwjaars schoonmaak

Algemeen

Het hele DAP Thewi team wenst u een goed en vooral gezond 2016

REINIGEN EN DESINFECTEREN

Reinigen en desinfecteren is HYGIËNE.

U heeft als kalverhouder vele verantwoordelijkheden naast het verzorgen van uw dieren, de lijst lijkt al maar langer te worden. Steeds meer wordt u geconfronteerd met veler nieuwe voorschriften en eisen. Een van de redenen hiervan is dat u VOEDSEL produceert en hier kan niet voorzichtig genoeg mee omgegaan worden. Naast zoönoses (ziektes die van dier naar mens kunnen worden overgedragen) zijn ook resten van medicijnen een belangrijk aspect van uw werk.

Om het risico van ongewenste, zeer lage concentraties, medicijnresten (ppb) te minimaliseren willen we middels deze nieuwsbrief extra aandacht aan reinigen en desinfectie geven met de wetenschap dat we niet volledig kunnen zijn. Belangrijk is dat u hierover blijft en of gaat nadenken, discussiëren, lezen: bewustwording!

Verder is het van belang dat uw melk(monster) niet een te hoog kiemgetal heeft en zeker geen enterobacteriaceae (“stront” bacterie) bevat. Deze kiemen zijn vaak het gevolg doordat ze ergens in uw voersysteem (leidingen, tanks) verborgen zitten in melk-, vetresten biofilm aan de binnenkant van uw leidingen. Als er geen “schoon” systeem is kunnen in deze biofilm ook resten van reeds lang geleden gebruikte medicijnen zitten. Blootstelling aan lage doseringen medicijnen kan leiden tot slechtere werking van deze medicijnen. Een continue toestroom van kiemen geeft een continue druk op de afweer van uw kalf. Door beide te couperen wordt er minder druk op de weerstand van het kalf gelegd en zal deze minder snel ziek worden en daarnaast zullen medicijnen indien noodzakelijk beter aanslaan.

Uit het Diergeneeskundig memorandum 55e jaargang-No. 2 heben we onderstaande tekst gehaald die in onze ogen duidelijk de reinigingsfactoren omschrijft.

Reinigingsfactoren volgens Sinner

Bij het schoonmaken spelen volgens de ‘cirkel van Sinner’ altijd vier factoren een rol: chemie, beweging (mechanische kracht), tijd en temperatuur. Deze vier factoren hebben invloed op elkaar. Als één factor groter wordt, worden de andere factoren kleiner. Een voorbeeld kan dit duidelijker maken.

Er zit kalkaanslag op uw douchekop.

U kunt dan heel hard gaan boenen met een vochtig schuursponsje. De factor beweging is groot; de factoren tijd, chemie en temperatuur zijn kleiner. Als u een schuurmiddel op uw schuursponsje doet, hoeft u minder hard te boenen en bentu sneller klaar. De factor chemie wordt groter, de factoren beweging en tijd kleiner.

U kunt ook een (zuur) ontkalkingsmiddel toepassen en volgens de gebruiksaanwijzing laten inwerken. Dan maakt u vooral gebruik van de factoren chemie en (inwerk)tijd.

Het reinigingsproces kan vaak worden versneld als de temperatuur hoger wordt. De meeste schoonmaakmiddelen op waterbasis kunnen handwarm worden gebruikt. Verhoging van de temperatuur is echter niet altijd mogelijk. Soms kan het materiaal dat vervuild is een te hoge temperatuur niet verdragen. Denk bijvoorbeeld aan een wollen trui met een vlek: die kunt u beter niet bij 95 ºC in de wasmachine stoppen. Misschien is de vlek dan wel weg, maar de trui is ook onherstelbaar gekrompen. Er zijn ook schoonmaakmiddelen die niet verwarmd mogen worden, bijvoorbeeld kalkverwijderaars.

Tenslote is het niet aan te raden om de temperatuur te verhogen bij verwijdering van eiwitresten. Bij hogere temperaturen zullen deze juist stollen en vastzitten aan het oppervlak. Er zijn ook grenzen aan de dosering van chemische producten: meer doseren levert niet altijd een sneller en beter schoonmaakresultaat op en is slecht voor het milieu.

In het veld zijn wij en mogelijk u ook onlangs geconfronteerd met een onderzoek uitgevoerd door SKV ten behoeve van MRGA. Dit onderzoek is gedegen opgezet en belangrijk is ook dat er een aantal aanbevelingen toegevoegd zijn waar u mogelijk iets aan heeft. We wilden u deze informatie zeker niet onthouden, sterker we ondersteunen dit initiatief.

Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica (MRGA) 2015 (link)

1. Aanbevelingen voor vleeskalverhouders bij toepassing van antibiotica

2. Aanbevelingen voor de reiniging/onderhoud van een melkleidingsysteem in vleeskalverstallen

3. Aanbevelingen voor de installatie van melkleidingsystemen in vleeskalverbedrijven teneinde een zo effectief mogelijke reiniging te kunnen uitvoeren

Samenvatting aanbevelingen Reiniging en desinfectie

  • WERK PROTOCOLLAIR (link): noteer wanneer en met wat u reinigt (de tijd vliegt)
  • Na elke voerbeurt melk uit leidingen en spoelen (zie boven)
  • Gebruik geen spoelwater voor de melkbereiding
  • Denk ook aan uw watervaten en bij vloeibaar voeren wei tanks en leidingen naar mengers, ook de slang van vrachtwagen naar weitank dient schoon te zijn
  • Denk aan leidingen van menger en medicijnmenger
  • Reinig medicijnmenger en melkcircuit (ook spenen) na koppelkuur grondig
  • Gebruik de geadviseerde dosering van uw reinigingsmiddel en advies temperatuur en duur reiniging: ALLES STAAT OF VALT MET EEN GOEDE UITVOERING
  • Gebruik bij verdenking van ernstig vervuilde voerslang hogere doseringen reinigingsmiddel, ook mechanisch reinigen met een spons kan wonderen doen
  • Zodra automatisch voeren begint wordt de traditionele melkslang nauwelijks nog gebruikt: reinig deze grondig en probeer hem met lucht leeg te drukken. Alvorens bij een nieuwe ronde opnieuw te gebruiken nogmaals goed spoelen en reinigen
  • Te koude watertemperatuur bij gebruik van alkalische middelen kan leiden tot neerslag van de vetten en eiwitten: Uw reiniging heeft onvoldoende effect!

Links verschillende info reiniging

http://www.ikbkalveren.nl/upload/Aanbevelingen%20voor%20de%20reiniging%20van%20melkleidingsystemen%20(150226).pdf

http://delaval.nl/-/Kennisbank/Reinigen/

http://www.schippers.nl/rundvee/reiniging-melkleidingen

Aanmelden voor de nieuwsbrief?