F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief januari 2014: welzijnsmonitor en vloerenproject

Welzijnsmonitor:

In tijden van DierDagDoseringen, ESBL’s en resistente Klebsiella Pneumoniae, zou je het bijna vergeten: het welzijn van de kalveren. Uiteraard voldoen onze stallen aan de eisen die in het kalverbesluit gesteld worden, maar daarnaast kan het welzijn van de kalveren worden gemeten met de welzijnsmonitor. Een aantal van u kan al uitslagen ervan gezien hebben: een gerubriceerd overzicht met getallen, in groene, oranje of rode kleur. De welzijnsmonitor wordt samengesteld uit 1 klinisch- , 1 gedrags- en 1 pathologisch (slachthuis) onderzoek van een koppel kalveren. 

De klinische onderzoeken

Deze worden uitgevoerd op 3 en 12 (incl. Hb) stalleeftijd, het 3e en laatste onderzoek vindt 2 weken voor de slacht plaats.

Per hok worden de kalveren beoordeeld, waarbij o.a. wordt gekeken naar:

Eten en drinken. Hierbij wordt bij het drinkwater gekeken naar de aanwezigheid van drinknippels/bakjes, de hygiëne van de drinkpunten, maar ook hoeveel uur de kalveren water ter beschikking hebben.
Long-gezondheid: aantal dieren met snot, hoest, versnelde ademhaling (pompers)
Darm-gezondheid voorkomen van dunne/dikke/slecht verteerde mest, volle kalveren
Beenwerk hoeveel kreupele dieren, gewrichtsontstekingen, klauwproblemen, verdikte slijmbeursen
Huid zijn er verwondingen, infecties, eeltvorming
Stalondeugden urine zuigen, staart- en oorbijten)
Conditie van de individuele kalveren t.o.v. het koppel
Algemene gezondheid aantal slome/trage dieren,  hoe is het haarkleed (dof, dor), zijn de dieren nat (geweest)

Het gedragsonderzoek. 

Dit bestaat uit het bestuderen van het gedrag van het koppel, in reactie op vreemde personen en vreemde voorwerpen. Hierbij wordt bepaald hoeveel kalveren contact maken als de controleur binnen bereik komt, hoe de reactie op aanraken, of poging daartoe, is. Tot slot vind een gedragsobservatie plaats waarbij gekeken wordt naar: liggen, eten, drinken, herkauwen, spelen, rennen, likken/schuren en afwijkend gedrag (zoals urine drinken, aan vreemde voorwerpen likken/zuigen etc.).

Het pathologisch onderzoek

Op het slachthuis wordt een deel van de kalveren na de slacht nader wordt bekeken. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de kleur van het koppel, de longgezondheid, de darmgezondheid ( lebmaag en pens).

Interpretatie van al deze gegevens is niet altijd even gemakkelijk! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een slachthuisbevinding “veel aangetaste longen” terwijl het betreffende koppel op stal weinig last heeft gehad van longproblemen, of: moet u zich veel zorgen maken als vanuit het slachthuis de bevinding komt “teveel plaque vorming in de pens”?

Voor al deze vragen kunt u bij uw technische begeleiders terecht, ook wij zijn uiteraard bereid om naar deze uitslagen te kijken. De uitslag van de welzijnsmonitor kan overigens een goede aanvulling zijn bij het opstellen van uw bedrijfsgezondheidsplan.

Het vloerenproject:

Het onderzoek naar een alternatief materiaal als vloerbedekking in de kalverhokken is inmiddels de 2e fase in gegaan. Een aantal bedrijven hebben in een aantal afdelingen thans een  2-tal types alternatieve vloer liggen. Na een proefronde zonder beoordeling, is nu de fase gekomen dat de kalveren op gezondheid gescoord zullen gaan worden door een dierenarts. Hierbij zullen uiteraard de gezondheidskenmerken bekeken worden die zowel direct als indirect in verband staan met de vloer waar de kalveren op staan.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?