F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief februari 2019: Zichtkeuring

Ondanks meerdere nieuwsbrieven omtrent het onderwerp zichtkeuring en VKI krijgen we als dierenarts nog vele vragen en opmerkingen aangaande de zichtkeuring. Via deze nieuwsbrief willen we de belangrijkste wijzigingen en attentiepunten nogmaals op een rijtje zetten voor u als kalverhouder. 

Wat is zichtkeuring ?  

Tijdens de vleeskeuring worden normaal insnijdingen verricht o.a. in de wangen en het hart. Deze insnijdingen zijn erop gericht om rundertuberculose (rTBC), vinnen of andere parasitaire aandoeningen (zoals leverbot) op te sporen. 

Indien een land vrij is van rundertuberculose EN de sector aanvullende maatregelen neemt om vinnen en andere parasitaire aandoeningen in de boerderijperiode te voorkomen mag voor deze dieren zichtkeuring worden toegepast: de insnijdingen zijn dan niet meer nodig.  

Wat zijn de voordelen van zichtkeuring ? 

Bij een kalf wat onder zichtkeuring wordt geslacht zijn minder slachthandelingen nodig en de niet ingesneden delen hebben een hogere opbrengstprijs. Dit levert een financieel voordeel op per kalf dat onder zichtkeuring kan worden geslacht. 

Wanneer zichtkeuring ?  

In de Europese regelgeving is bepaald dat alleen dieren tot 8 maanden leeftijd voor zichtkeuring in aanmerking kunnen komen. Daarnaast moeten de kalveren in een gecontroleerd huisvestingssysteem worden gehouden. Deze criteria moeten de kans op een besmetting van de kalveren voorkomen. 

Kalveren die buiten zijn gehuisvest of geweest (bijv. Bij ziekte of in een open stal) komen niet meer in aanmerking voor de zichtkeuring. Het voer en de opslag van voer moet ook aan bepaalde voorschriften voldoen. Het voer moet zodanig zijn afgedekt dat vogels of ongedierte er niet of nauwelijks bij kunnen komen. Ook dient er professionele ongediertebestrijding op het bedrijf plaats te vinden. 

Aanpassingen in het VKI formulier 

Vanaf januari 2019 is het bestaande VKI formulier vervangen door een nieuw formulier.  Een deel van de aanpassingen geldt voor alle kalverhouders, dus ook zonder zichtkeuring. Hieronder een aantal belangrijke wijzigingen: 

Vraag 2: Is de af te leveren (deel)koppel in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht ziek geweest en/of behandeld geweest met diergeneesmiddelen met een wachttermijn? Zo ja, informatie invullen in onderstaande tabel met oormerknummer en diagnose en/of reden van behandeling. Ook indien de wachttermijn nul dagen is vermeld, dan moet u deze behandeling op het VKI-formulier vermelden. 

Vraag 4: Is er relevante informatie te melden over de gezondheidsstatus van de kalveren of over diergeneeskundige handelingen / behandelingen in de 35 dagen voorafgaande aan de slacht bij de kalveren (b.v. de aanwezigheid van een afgebroken injectienaald of het couperen van een staart)? Afgebroken naalden moet u altijd noteren ook als dit langer dan 35 dagen voor slacht heeft plaatsgevonden. 

Vraag 13: Zijn kalveren permanent binnen gehuisvest? Kalveren voor de zichtkeuring mogen niet op het kalverbedrijf buiten hebben gestaan, omdat dit de kans op besmetting met lintwormen verhoogt. Als u een enkel kalf buiten laat lopen, komt dit éne kalf niet meer in aanmerking voor de zichtkeuring. Als u het kalf dat buiten heeft gelopen terug plaatst in het koppel, dan komt het volledige koppel niet meer in aanmerking voor zichtkeuring. 

Vraag 15: Zijn kalveren niet gevoerd met gras of grassilage/graskuil?  Kalveren mogen niet met gras, grassilage of graskuil worden gevoerd omdat dit de kans op besmetting met lintwormen verhoogt. Als u de kalveren een van deze producten voert komt het koppel niet in aanmerking voor de zichtkeuring. 

Vraag 16: Zijn kalveren niet op zand, strooisel of ander niet- GMP+ strooisel gehuisvest. Kalveren onder de zichtkeuring mogen niet op zand of ander niet GMP+ strooisel zijn gehuisvest. Dit betekent dat u enkel strooisel gebruikt afkomstig van een GMP+ erkende leverancier (https://www.gmpplus.org/nl). 

Vraag 17: Als u starters ontvangt, heeft u het nieuwe start-VKI formulier van deze dieren ook in bezit en de informatie verwerkt in het VKI-formulier voor de slacht? 

Het nieuwe VKI formulier voor startkalveren 

Bij het afleveren van startkalveren vanaf 1 januari 2019 aan een afmestbedrijf (dat onder zichtkeuring wil afleveren) dient u een start-VKI formulier mee te leveren. Het afmestbedrijf gebruikt uw informatie aan het eind van de ronde om het slacht VKI juist te kunnen invullen. Overleg dus met de afnemer van de starters of deze  dieren mogelijk onder de zichtkeuring worden geleverd. 

Voorwaarden voor starters 

Als aan een van de voorwaarden niet voldaan wordt, moet u dit op het start-VKI formulier vermelden en doorgeven aan het afmestbedrijf. 

Voor een gedetailleerde weergave van alle vragen en toelichting verwijzen we graag naar de nieuwsbrief van Vitaal Kalf van december 2018 .In deze nieuwsbrief worden alle  vragen op het start VKI  beschreven en toegelicht. 

 

Bron: Vitaal kalf 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?