F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief februari 2016: Hygiëne

Sinds mei vorig jaar dienen kalverhouders een hygiënesluis te hebben, welke ook daadwerkelijk als zodanig gebruikt dient te worden. Niet alleen door dierenartsen, maar ook door alle andere erfbetreders, zoals vertegenwoordigers van eigenaar of voer, handelaren etc., waarbij de routing van u, kalverhouder, ook een grote rol speelt! De hygiënesluis is immers de eerste stap tot het verder optimaliseren van uw bedrijfshygiëne.

De hele keten, van primair bedrijf tot en met de maatschappij, is gebaat bij een goede hygiëne. Niet alleen overbrengen van dierziekten doet hier opgang, ook reductie van antibiotica en verspreiding van resistente bacteriën kunnen hierbij een grote rol spelen! Ziektekiemen zie je niet, maar gaan van dier-op-dier over, maar worden óók overgebracht via dier-mens-dier contact. Hierbij speelt kleding, schoeisel en handen een belangrijke rol. Overigens hoeven de dieren niet in dezelfde afdeling, dezelfde stal of zelfs maar op het zelfde bedrijf te staan!

Uw hygiënesluis is niet alleen het eerste visitekaartje van uw bedrijf (een bezoeker krijgt hier direct de bekende “eerste indruk”), maar vormt ook een echte barrière met de “boze” buitenwereld (de externe bioveiligheid). Een goede sluis, mits goed gebruikt, vermindert de kans dat ongewenste kiemen via bezoekers bij u op stal komen.

Maak het deze bezoekers daarom gemakkelijk en vooral logisch de sluis te gebruiken, zorg dat deze duidelijk zichtbaar (bord al geplaatst?), schoon en voorzien is van vooral schone passende bedrijfskleding en schone, passende, hele laarzen. Belangrijk dan ook dat IEDEREEN die uw stallen betreedt door deze sluis gaat en volgens protocol de bedrijfskleding en laarzen aantrekt. U heeft het volste recht iedereen de toegang te ontzeggen wanneer dit geweigerd wordt!

En wat kunt u zelf nog (meer) doen? Kruisen uw looplijnen met die van de hygiënesluis, gaat u er zelf ook door heen, en, kleedt u zich zelf ook om?

Daarbij; heeft u nagedacht hoe verspreiding van ongewenste ziektekiemen binnen uw bedrijf (de interne bioveiligheid) terug te dringen cq te voorkomen? Denk hierbij ook aan verschillende kritische- en/of leeftijdsgroepen. Zo is het goed eens naar de varkenshouderij te kijken waar per stal of risicogroep verschillende kleuren overalls en laarzen gebruikt worden. Gemakkelijk is dit niet, het vergt discipline, soms is een oplossing ook niet altijd kant en klaar, maar het loont wel om hierover na te denken.

Een hygiënesluis enkel voorzien als invulling van een IKB regel zal niet slagen in de opzet, maar zal ook verdergaande hygiënemaatregelen tegenwerken, zonde van de tijd en de moeite. Bijvoorbeeld de stal geheel reinigen en ontsmetten om vervolgens jan en alleman zonder enige beperkingen door de dierverblijven te laten lopen doet veel werk teniet.

Hygiëne begint bij de voordeur en eindigt in een positieve zin bij het kalf. Iedereen in de sector zal dit terdege beseffen en zich aan de huisregels moeten houden, het zal een tweede natuur moeten gaan worden. Correct gebruik van de hygiëne sluis is het goede begin tot optimalisatie van de bedrijfshygiëne, maar enkel de nadruk leggen op een juist toegangsprotocol schiet naast het doel.

Denk in deze bijvoorbeeld aan de mogelijke rol van “ vreemde” dieren zoals katten, honden, vogels, knaagdieren en zelfs vliegen. Welke maatregelen kunnen we hierin nemen om verspreiding van ziektekiemen op uw bedrijf tegen te gaan? Een goed begin is het halve werk, maar het meeste profijt trekt u als u het karwei af maakt..

Wellicht dan ook goed te weten dat de SBK, met sterke ondersteuning van uw LTO, in maart een aantal workshops gaat organiseren voor erfbetreders om dit besef, een goede hygiëne op het kalverenbedrijf, verder aan te wakkeren. U zult er ongetwijfeld meer over horen. Samen kunnen we zorgen voor een steeds betere hygiëne, samen zullen we de schouders er onder moeten zetten; preventie is immers de beste defensie, een inspanning meer dan waard!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?