F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief februari 2013: wet dieren

Wet Dieren vanaf 1 januari van kracht!

Vanaf 1 januari 2013 is de Wet dieren van kracht. De Wet dieren is een raamwet. Dat betekent dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen. Vanaf 1 januari 2013 zijn ook een aantal van dat soort nieuwe maatregelen van kracht.

De eerste besluiten onder deze nieuwe wet zijn het Besluit diergeneesmiddelen en de Regeling diergeneesmiddelen. Deze stellen met name regels voor fabrikanten en handelaren en ook (tijdelijk) voor het gebruik van diergeneesmiddelen door de dierenarts en de houder van het dier. Dit in afwachting van het Besluit diergeneeskundigen en de Regeling diergeneeskundigen.

Daarnaast wordt een aantal toegezegde maatregelen ingevoerd in het kader van het antibioticumbeleid.

– Er komt een vergunningensysteem voor bezit van en handel in grondstoffen voor diergeneesmiddelen.

– Dierenartsen moeten een vergunning hebben voor het afleveren van geneesmiddelen. Daaraan kunnen voorwaarden worden verbonden.

– De vrije verkoop van antibiotica in dierenwinkels wordt verboden. Er bestaan slechts enkele uitzonderingen voor bestaande producten tot 1 juli 2013 en 1 januari 2014.

– Het wordt strafbaar om slachtdieren in het slachthuis aan te bieden die nog teveel resten van antibiotica in zich hebben.

– Belangrijke antibiotica voor de gezondheidszorg bij mensen mogen pas als laatste redmiddel bij dieren worden gebruikt. Daarvoor moet er voorafgaand aan het gebruik een test worden uitgevoerd.

Gezien de laatste reden is het niet meer mogelijk dat quinolonen op uw bedrijf gebruikt worden zonder dat er monsters genomen worden, die het gebruik rechtvaardigen. Het gaat binnen ons assortiment om de produkten: Forcyl©,Lanflox© en Baytril 2,5%©.

Voor de gehele “wet Dieren”, klik hier

Aanmelden voor de nieuwsbrief?