F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief februari 2012: schmallenbergvirus

Nieuw virus: Schmallenbergvirus

 Sinds de herfst van vorig jaar hoort u de media over een nieuw virus in centraal Europa en Nederland, het Schmallenbergvirus.

Dit virus lijkt heel erg op andere virussen afkomstig uit Japan en Australië die daar vooral in de jaren ‘60 voor problemen hebben gezorgd. De bron voor de Europese besmetting is echter nog niet gevonden.

Overdracht via knutten en muggen

Het Schmallenbergvirus wordt overgedragen via knutten en muggen. Deze komen enkel voor in de warmere maanden, vnl. in augustus en september. Toen zijn heel wat runderen, schapen en in mindere mate geiten voor het eerst besmet en ondertussen weten we dat hierdoor in die periode besmette bedrijven last hadden van een gedaalde melkgift en diarree.

Afwijkende kalveren

Daarnaast zien we op enkele vlees- en melkveebedrijven dat vooral afwijkende kalveren geboren worden met heel erg kromme poten en/of niet aangegroeide delen van de hersenen en ruggemerg. Ook wordt in een enkel geval abortus gemeld.

Belang voor de kalverhouderij

De belangrijkste conclusies die op dit moment voorzichtig getrokken kunnen worden zijn dat dit virus niet gevaarlijk is voor mensen, dat besmette koeien levenslange immuniteit zouden opbouwen en dat het geen problemen meer geeft bij normaal geboren kalveren op besmette bedrijven. De problemen in de kalverhouderij zouden aldus beperkt moeten blijven.

Bij een infectieproef waarbij 3 kalveren opzettelijk besmet werden bleek 1 kalf koorts te krijgen, 1 kalf kreeg niets en 1 kalf kreeg diarree die vanzelf verdween na 3-5d. Kalveren afkomstig van besmette bedrijven die in de stal terecht komen op 2 weken leeftijd zouden deze infectie al meegemaakt hebben en hierdoor immuniteit opgebouwd hebben.

De overdracht van een besmet kalf naar een nog niet besmet kalf door knutten en muggen zou door de opgebouwde immuniteit van dit eerste kalf beperkt moeten zijn. Mocht dit toch het geval zijn is het niet zeker dat deze kalveren daar veel last van zullen ondervinden. Ook zonder het Schmallenbergvirus blijft ons advies om zoveel mogelijk gepaste maatregelen te nemen om het aantal insecten in de stal te beperken.

Vaccinatie

Een vaccin wordt pas ten vroegste binnen 2 jaar verwacht. Of we het virus volgende zomer opnieuw kunnen verwachten is nog niet zeker, maar de kans bestaat.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag door naar de website van de GD:

klik voor hier voor de link

Aanmelden voor de nieuwsbrief?