F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief februari 2012: bedrijfsgezondheidsplan

Doel

Vanaf 1 januari is het bedrijfgezondheidsplan opgenomen in de IKB regeling. Het bedrijfsgezondheidsplan heeft als doel inzicht te geven in de bedrijfssituatie betreffende diergezondheid en middels het vaststellen van risicofactoren en verbeterpunten te komen tot een verbeterde diergezondheidsstatus. Wat kan leiden tot een vermindering van het antibioticagebruik. Het bedrijfsbehandelplan (dat bij aanvang van iedere ronde besproken en overhandigd wordt), is een onderdeel van het bedrijfgezondheidsplan.

U dient een geheel ingevuld bedrijfsgezondheidsplan per UBN in het bezit te hebben voor de gestelde streefdatum van 1 april 2012. Vanaf deze datum zal hierop door de SKV gecontroleerd worden. Het bedrijfsgezondheidsplan zal ieder kalenderjaar geëvalueerd en opnieuw gemaakt dienen te worden.

Verantwoordelijkheid kalverhouder

Via deze weg willen wij u op het bedrijfsgezondheidsplan attenderen, de verantwoordelijkheid van de aanwezigheid van een ingevuld bedrijfgezondheidsplan ligt bij de kalverhouder.

Dit bedrijfsgezondheidsplan dient ingevuld en ondertekend te worden door u, uw dierenarts en indien van toepassing uw voorlichter (als vertegenwoordiger van de kalvereigenaar). Indien er geen sprake is van een seperate kalverhouder en kalvereigenaar, mag u als kalverhouder zelf bepalen of een vertegenwoordiger van de voerleverancier bij dit gesprek wordt betrokken.

Gegevens inzichtelijk hebben

Voor een effciënte invulling is het verder van belang dat u een aantal gegevens inzichtelijk heeft. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Uitval
  • Achterblijvers/Onvolwaardig afgeleverd
  • Dierdagdoseringen antibiotica
  • Slachtgegevens (inclusief afkeuringen+spuitnekken)
  • Daggroei

Deze gegevens dienen bij handhaving van all inn-all out op koppelbasis te worden weergegeven en indien er geen sprake is van all inn-all out op jaarbasis.

Gebruik de portal

De ingevulde bedrijfsgezondheidsplannen per UBN stellen wij eveneens via de protal tot uw beschikking, zodat u deze efficiënt weer terug kunt vinden. U dient echter wel aan de SKV een ondertekend exemplaar te kunnen overhandigen.

Het bedrijfgezondheidsplan is terug te vinden op www.ikbkalveren.nl evenals de criteria. Via onderstaande link kunt u het bedrijfgezondheidsplan opvragen.

Model bedrijfgezondheidsplan vleeskalveren

Aanmelden voor de nieuwsbrief?