F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief februari 2008: Sorteren

Sorteren

Sorteren van kalveren is van bittere noodzaak in zowel de witvlees- als de rosésector om optimale technische en financiële resultaten te behalen. Het sorteren heeft tot doel om het beste uit elk kalf te halen.

Binnenkomst van de nuka’s.

Het sorteren begint bij binnenkomst van de kalveren. Zorg ervoor dat bij binnenkomst de kleinere kalveren bij elkaar worden gezet. Hiermee loop je minder risico, dat deze kalveren ’teveel’ melk krijgen. Zo verklein je de kans op pensdrinkers. Verder hebben deze kalveren vaak extra zorg nodig, arbeidstechnisch gezien en voor de kalveren is het dan beter dat deze kalveren alvast bij elkaar staan.

van week 1 tot het loslaten.

In de eerste week is het van belang dat de kalveren rust hebben en wennen aan de nieuwe manier van huisvesten, voeding en omgeving. Na deze week kunnen de spenen alvast bij elkaar gezet worden (dit kan het best zo vroeg mogelijk). Verder is het voor de arbeidsgang van belang om de kalveren met een afwijking en zieke kalveren bij elkaar te zetten. Deze kalveren hebben extra zorg nodig.
In deze periode is het ook van belang om de drinksnelheid in de gaten te houden. Beoordeel de kalveren op drinksnelheid en maak minimaal een gradatie in 3 snelheden

Loslaten.

Bij het loslaten moeten de juiste kalveren bij elkaar gezet worden. Dit houdt in dat niet alleen op grootte gesorteerd moet worden maar ook op drinksnelheid. Het is namelijk niet zo dat de grootste kalveren altijd de snelste drinksnelheid hebben. Verder moet er gesorteerd worden op soort en type kalf. In deze periode is het cruciaal om de kalveren goed te hebben staan. In deze periode verandert er namelijk veel in de omgeving van het kalf.

Na het loslaten tot 4 weken voor het leveren aan het slachthuis. Bij rosé kalveren tot 8 weken voor het leveren aan het slachthuis.

Gedurende de rest van de ronde moet minimaal 1x/week grondig worden gesorteerd. Duidelijke achterblijvers gedurende de week moeten direct worden verzet.

Laatste 4 weken voor het leveren aan het slachthuis. Bij rosékalveren tot 8 weken voor het leveren aan het slachthuis.

In de laatste weken moet er weer rust in het koppel komen om een optimale groei te bewerkstelligen. Het grondige sorteren moet achterwege gelaten worden (mede voor de eigen veiligheid). De ECHTE mindere kalveren moeten wel uit de groep gehaald worden en apart gezet worden.

Gevolgen van slecht sorteren.

De gevolgen van slecht sorteren zijn zeer divers. De belangrijkste gevolgen zijn het in de hand werken van pensverzuring, achterblijvers,volle (vollige) kalveren, dysbacteriose, clostridium, longaandoeningen, meer stress en meer onrust (dekken en stoten).

Gevolgen van goed sorteren.

Als de kalveren goed gesorteerd staan kan er beter naar het kalf gevoerd worden. Waardoor de groei optimaal benut kan worden.

Goed sorteren leidt tot een beter resultaat en meer arbeidsvreugde!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?