F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief december 2015: juist verstrekken van medicijnen

Grote verantwoordelijkheid

Als kalverhouder heeft u de unieke positie dat u zelf, op basis van het behandelplan, medicamenten mag toedienen aan uw dieren. Dit houdt een grote verantwoordelijkheid in: niet alleen ten opzichte van het dier, ook voor u zelf, uw gezinsleden en de medemens in het algemeen. U gaat hier al jaren zeer goed mee om door bijvoorbeeld hygiënisch te werken (stofkapje, handschoenen) maar ook door wachttermijnen te respecteren, bijna een tweede natuur.

Maar er zit méér achter deze verantwoordelijkheid, onzichtbaar, maar voor alles en iedereen om ons heen letterlijk van levensbelang: resistentie. Een zeer ingewikkelde materie van bacteriën die ongevoelig worden voor antibiotica. Dit kan ontstaan door te weinig te doseren, te lang te doseren, restanten in de omgeving van het dier, etc etc, maar ook door overdracht van de ene bacterie op de andere. Dit zowel binnen de bacteriesoort als tussen verschillende soorten, binnen diersoorten maar ook tussen verschillende soorten, ook overspringend naar de mens.

Redenen genoeg derhalve eens kritisch te kijken naar hoe we met antibiotica omgaan!

Controles

Een tweede reden om hier aandacht aan te geven, waarbij het mes aan twee kanten snijdt, is de controlerende overheid. Wanneer een inspecteur van de NVWA uw medicijngebruik controleert dan zal hij onder andere naar de volgende zaken kijken:

– worden middelen ingezet volgens het Bedrijfsbehandelplan (BBP) of voorschrift dierenarts.

– worden de doseringen zoals die op het BBP of voorschrift staan gebruikt

– klopt de behandelduur met de voorgeschreven behandelduur (BBP, voorschrift)

– worden de middelen op de juiste manier toegediend (bv onder de huid)

– worden de behandelingen correct genoteerd (I&R, reden, middel, dosering, wachttijd)

Doseringen, behandelduur en indicatie van medicijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, niet alleen gedaan door de fabrikant, maar ook gemonitord door Europese instanties als Eucast ( www.Eucast.org). Op basis hiervan worden de onder andere  de doseringen bepaald zoals weergegeven op het BBP, maar ook door ons voorgeschreven.

Conclusie

Houdt dus terdege rekening met de voorgeschreven doseringen, behandelduur en manier van toepassen (bv onderhuids), dit zijn adviezen bedoeld om een kalf zo snel mogelijk weer beter te krijgen met zo min mogelijk negatieve gevolgen zoals resistentievorming. Ga niet anders doseren of toepassen: het middel treft geen doel en de risico’s, ook voor u zelf, onzichtbaar, nemen oncontroleerbaar toe.

En als u dan een dier heeft behandeld denk dan aan het schoon houden van het injectiemateriaal, scherpe naalden en correcte opslag van de medicijnen. Aangeprikte verpakkingen, zowel flacon als pak, horen in een gekoelde kast thuis! Vergeet aanprikdatum niet: een middel wat al lang geleden is aangeprikt zal minder werken en loopt zelfs kans bacterieel verontreinigd te geraken en komen u en uw kalf van de regen in de drup.

Om te werken aan correcte doseringen dit jaar een toepasselijk cadeau, een oude bekende: de weegschaal. De meesten hebben hun tijd er al op zitten, versneld door de omgevingsinvloeden op de plaats waar ze ingezet worden, de voerkeuken. Kunt u na zoveel tijd nog blindelings vertrouwen op de weergegeven getallen? Wij vinden van niet, meten is weten, als het meten onzuiver wordt weten we in principe niets meer.

Doe er uw voordeel mee, laten het een baken van correct toepassen van medicamenten worden en trek dit door naar de injectievloeistoffen: maatwerk.

Prettige Feestdagen!!    namens het voltallige TEAM

Aanmelden voor de nieuwsbrief?