F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief december 2013: wachttijd

Wachttijd

Per 1 januari 2013 is het verboden dieren met antibioticumresiduen boven de MRL (maximale residulimiet)waarde, te laten slachten (Besluit Diergeneesmiddelen, Artikel 8.A.13). Indien dieren na slachten positief worden bevonden kan de houder van het dier bestuursrechtelijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Dit houdt dus concreet in dat wanneer men bij een onderzoek aan de slachtlijn middelen aantreft waarvoor een wachttermijn bestaat, u hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden!

Wat u moet weten over wachttijden:

MSD© heeft hiervoor een overzichtelijke flyer gemaakt waarin duidelijk wordt gemaakt hoe betrekkelijk vermelde wachttijden kunnen zijn en waarmee men rekening moet houden.

Om de flyer in te kunnen zien klik hier

Wanneer men afwijkt van de voorschriften zoals vermeld op het etiket of bijsluiter van de fabrikant van het middel er wettelijk sprake is van off-label use. Dit gaat dus op voor een afwijkende dosering, afwijkende behandelduur of afwijkende manier van toedienen. Indien dit het geval is, wordt de wachttijd minimaal 28 dagen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?