F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief augustus 2015 – CDH – Cholesterol Defizit Haplotype

Vet wordt niet opgenomen uit de darm

Zoals u misschien al in de vakmedia heeft gelezen is in Duitsland een nieuwe aangeboren ziekte onder kalveren ontdekt, namelijk CDH (Cholesterol Defezit Haplotyp). Deze aangeboren aandoening zorgt ervoor dat een kalf vet in het voedsel niet kan opnemen uit de darm. Het vet wordt er wel verteerd, maar blijft in de darm waardoor een onbehandelbare diarree ontstaat. Ook zijn de cholesterolgehaltes van deze kalveren zeer laag (cholesterol deficiëntie). Een kalf dat het gen voor de aandoening van zowel de stier als de koe erft vertoont vanaf 3 weken leeftijd diarree en sterft vrijwel altijd binnen 6 maanden. Een kalf dat het gen van één van de ouders erft (drager) heeft een lagere cholesterolspiegel in het bloed, maar lijken hier geen last van te hebben.

Aangeboren afwijking

De aandoening lijkt terug te voeren op de stier Maughlin Storm, hij en zijn nakomelingen zijn al sinds lange tijd in de fokkerij ingezet. In Duitsland blijkt hierdoor zo`n 8% van alle Holsteinkalveren drager te zijn. In Nederland en België is dit gemiddeld ruim 4%, 3% bij zwartbont en 8% bij roodbonte dieren. Hierdoor bestaat er een kleine kans dat u kalveren met CDH als nuchter kalf op uw bedrijf krijgt (minder dan  2 op de 1000 kalveren heeft deze aandoening).  Verschijnselen van CDH zijn aanhoudende, onbehandelbare diarree, vermagering, secundair longproblemen en vochtophopingen en uiteindelijk sterfte.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?