F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief augustus 2012: praktijksymposium water en oplosbaarheid medicijnen

Praktijksymposium:

Voor ieder die helaas niet aanwezig kon zijn op het symposium, hierbij een korte samenvatting van de avond

Water, van levensbelang.

Dit werd door de heer Counotte direct bevestigd, bij alle processen in ons lichaam (en dus ook bij onze kalveren) speelt water een grote rol. Vooral als oplosmiddel voor alle stoffen die ons lichaam binnen komen, maar ook voor de afvoer van afvalstoffen.

Een goede bron

We werden met ons neus op de feiten gedrukt, goed gewonnen bronwater is hetzelfde als het gebottelde bronwater. Dat het winnen van bronwater niet altijd even makkelijk is, werd duidelijk aan de hand van vele plaatjes, die in de presentatie terug te vinden zijn. Plaats van boren, diepte, manier van boren en de afsluiting van de boorschacht, bepalen mede het succes.

Leidingen

Een goede bron alleen is niet voldoende, de leidingen in de stal kunnen grote problemen veroorzaken. Niet alleen het materiaal is van belang, ook werd het dramatische effect van stilstaand water nogmaals bevestigd. Denk allen nog eens aan het laten door laten lopen van de drinkwatervoorziening bij de kalveren, bij het loszetten, of na leegstand! Probeer de leidingen zo schoon mogelijk te houden, alle aanslag, biofilm ed. hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water. In geval van bronwater, moet dit verplicht gecontroleerd worden, maar de heer Counotte gaf ons een aantal handvatten om een eerste indruk te krijgen van de kwaliteit.

Nadat duidelijk werd dat bier ook als prima waterfilter functioneerde, was het tijd voor een kleine pauze.

Oplosbaarheid medicijnen

Na de pauze kwam Luc Boonen, hij besprak namens dopharma een probleem, dat zeker bij een aantal van u bekend is; de oplosbaarheid, maar vooral ook de onoplosbaarheid van een aantal medicamenten. Ook hier was het belang van schoon materiaal en schone leidingen weer groot. In zijn lezing is van een aantal produkten terug te vinden, hoe ze opgelost moeten worden, en waar evt. problemen ontstaan. Houdt in dit hele verhaal de pH van uw eigen bron in de gaten (pH>7 is basisch, pH<7 is zuur).

Verder is onverenigbaarheid hier een relatief begrip. Zoals al vaker geadviseerd:
Los alle middelen in een voldoende grootte hoeveelheid water op (benut uw hele medicijnmenger), zo hebben de middelen afzonderlijk een mindere invloed op de zuurtegraad. Hierdoor zal het de oplosbaarheid van andere middelen ook minder beïnvloeden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?