F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief augustus 2011: DierDagDoseringen

Streefwaarden gepubliceerd door SDa

De SDa – de onafhankelijke autoriteit op het gebied van diergeneesmiddelen – heeft vrijdag 1 juli 2011 het rapport gepubliceerd met de streefwaarden voor verantwoord antibioticumgebruik in de Nederlandse kalverhouderij voor het jaar 2011.

DierDagDoseringen

 De streefwaardes worden uitgedrukt in een dagdosering per dierjaar (DDD). De dagdosering per dierjaar geeft aan hoeveel dagdoseringen antibioticum per gemiddeld aanwezig dier op jaarbasis worden toegediend. Voorbeeld: als een kalverbedrijf een DDD van 40 heeft, dan krijgt een kalf op jaarbasis gemiddeld 40 dagen antibiotica ingediend.

Deze streefwaarden (ofwel benchmarkindicatoren) zijn door een panel van experts vastgesteld, om zo tot vermindering van gebruik van antibioticum te komen. In de streefwaarden is meegerekend dat de kalversector en overheid hebben afgesproken al dit jaar het gebruik met 20% te verminderen.

Differentiëren – verfijnen en verlagen

De SDa zal de komende jaren de streefwaarden blijven differentiëren, verfijnen én verlagen om de overeengekomen reductieafspraak van 50% tussen de kalversector en overheid te realiseren.

Het gemiddelde gebruik op vleeskalverbedrijven was in 2009 30 DDD, waarvan 90% oraal werd toegediend. In vleeskalveren is het antibioticumgebruik van 2007 tot 2009 afgenomen met ruim 20%.

3 categoriën

 Naast een streefwaarde (24) is ook een signalerings (36) – en een actiewaarde (48) vastgesteld.

Daaraan is direct af te meten of een bepaalde kalverhouder meer antibiotica gebruikt dan in zijn sector gewenst is. Als dit het geval is, moet de kalverhouder maatregelen nemen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken. Zowel de dierenarts als voorlichter(s) zijn de eerst aangewezenen om de dierhouder hierbij te helpen.

nieuwsbrief_aug_2011

Portal DAP Thewi

Zoals jullie weten zijn via onze portal http://thewi.gezondheid-kalveren.nl of via www.dapthewi.nl jullie eigen bedrijfsgegevens per afgesloten ronde en lopende ronde zichtbaar. Hier kun je tevens de DDD (Dierdagdoseringen) terugvinden.

DAP Thewi gebruikt een andere berekeningswijze: wij rekenen met behandelde gewichten, het LEI maakt gebruik van gemiddelde gewichten. Onze DDD dien je te vermenigvuldigen met factor 0,72 om te kunnen vergelijken met de gestelde streefwaarden van de SDa. Op termijn zal de SDa hun berekeningsmethode verder verfijnen waardoor het makkelijker (zonder omrekenfactor) vergelijken wordt met onze DDD-waarden .

Richtlijnen kritische antibiotica volksgezondheid

Binnen afzienbare tijd komen ook richtlijnen voor het gebruik van de antibiotica die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid. Het gebruik van deze kritische middelen krijgt in toekomstige streefwaarden een prominentere plaats. Kritische middelen zijn de meest recent ontwikkelde antibiotica die levensreddend kunnen zijn in de humane geneeskunde. Deze middelen worden ingezet bij infecties als oudere antibiotica niet aanslaan. Voorbeelden zijn quinolonen(enrofloxacine, marbofloxacine), derde en vierde generatie cefalosporinen (cefquinome, ceftiofur) en macroliden (tylosine, tilmicosin, tulatrhromycine, gamithromycine)

Antibioticumreductie wordt nu ook op uw bedrijf gemeten !!!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?