F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief April 2013: BVD type 2

Vaststelling BVD type 2

Zoals u wellicht al via de pers vernomen hebt, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op een Gelders kalverbedrijf een uitbraak van BVD type 2 vastgesteld.  De GD heeft nog een aantal bedrijven in onderzoek waarvan verwacht wordt dat  deze week de uitslag bekend wordt. Gezien de ernst van de uitbraken, gepaard gaande met een hoge uitval, willen we via deze nieuwsbrief dieper ingaan op BVD- type 2c.

Duitse melkveebedrijven

Een drietal weken geleden werd reeds bericht dat BVD type-2 aangetroffen was op 7 bedrijven in Kreis Viersen en Kreis Kleve ,  Duitsland, net over de grens met Nederland. Dit betrof allen melkveebedrijven. Afgelopen week werden ook uitbraken in Kreis Borken op 2 melkveebedrijven gemeld. Tevens worden daar 2 kalvermesterijen sterk verdacht (zeer hoge uitval )

”Normale” BVD

In Nederland hebben we doorgaans te maken met BVD type-1, een ziektebeeld welke zich op kalverbedrijven voornamelijk manifesteert als een “virale luchtwegaandoening”. Diarree kan daarbij optreden, maar valt meestal niet op. Daarbij wordt het afweersysteem aangetast waardoor secundaire (bacteriële) infecties gemakkelijk aan kunnen slaan.  Een ander probleem bij dit type BVD kan zijn dat er zogenaamde immuun-tolerante dragers voorkomen. Dit zijn kalveren die het virus bij zich hebben maar dat niet kunnen herkennen als lichaamsvreemd. Deze dieren kunnen op stressmomenten (in de meest brede zin!) heel veel virus uitscheiden, daarbij hun omgeving besmettend. Deze kalveren hebben een heel slechte prognose.  Bij rondgang van het virus over een kalverenbedrijf bouwen de dieren afweer op en verdwijnen de klinische symptomen, met uitzondering van de eerder genoemde dragers..

Type 2

Type-2 is een minder frequent voorkomend virus, geeft doorgaans wel heftiger symptomen. Dit type kan (overigens net als type 1) veranderen naar een “cytopathogeen” type, ofwel:  “cel vernietigend”.  Juist deze variant kan heel veel niet-omkeerbare schade aanrichten. Zo ontstaan bijvoorbeeld de bloedingen omdat (cellen van) het stollingssysteem wordt vernietigd. Een (flink) aangetast dier zal snel sterven, antibiotica helpen niet.

Het ziektebeeld bij kalveren, aangetast door het BVD type2c  is:

Niet Specifiek:

–              Sloom

–              Niet willen drinken

–              Longontsteking (niet reageren op de behandeling)

–              Verhoogde uitval

Specifiek:

–               Algemene gezondheid slechter

–              Hoge koorts > 40,5 C

–              Ernstige neiging tot bloeden

                                       o             Nabloeden bij spuiten

                                       o             Bloederige diarree

                                       o             Zweertjes en /of bloedingen slijmvlies

Overdracht

BVD virus wordt door een besmet dier uitgescheiden met alle secreta en excreta zoals bijvoorbeeld slijm, snot en speeksel,  overdracht  dus hoofdzakelijk via direct contact tussen dieren. Ook de mens kan hier een grote rol in spelen: slijm etc van het ene dier wordt gemakkelijk overgedragen naar het andere dier. Ook bloed kan zo’n virusdrager zijn, denk hierbij aan injectiematerialen!

Hygiënemaatregelen

Om insleep en verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen adviseren we u dringend  toe te zien dat iedereen van buiten het bedrijf alleen de stal in mag na het wassen van de handen én met bedrijfseigen kleding en laarzen. Bij vertrek  dient deze kleding achtergelaten te worden en de handen gewassen. Denk ook aan de ontsmettingsbak vóór betreden van de stal(len).  Indien geen geschikte schone kleding en laarzen aanwezig is, moet elke stalbetreder van buiten het bedrijf (SKV, voorlichter, dierenarts,etc) een schone wegwerp overall en schoentjes  dragen. Daar mag u elkaar gerust ook op aanspreken!  Laat geen enkele “onbeschermde” bezoeker toe in uw stal(len).

Daarnaast dienen u en uw  gezinsleden zelf de persoonlijke hygiënemaatregelen op het bedrijf in acht te nemen, zoals : handen wassen na het verzorgen van de kalveren, wisselen van bedrijfskleding tussen de verschillende stallen, maar ook tussen stal en woonhuis.

Stress vermijden

Bedenk dat hoe hoger de afweer van het kalf is hoe lager de risico’s op ziektes zijn. Vermijd derhalve stress: bestrijd c.q. voorkom koude, vocht en vermagering, geef ieder kalf zijn eigen speen, isoleer zieke dieren. Een optimaal management helpt u niet alleen de risico’s te minimaliseren, niet alleen die van BVD, maar ook van uitbraken van alle andere infectieziektes.

Indien u uw kalveren- op basis van 1 of meerder symptomen- van BVD type 2 verdenkt: graag direct contact opnemen met ons.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?