F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief april 2011: UBN

Uw UNIEK BEDRIJFS NUMMER (UBN) is, ondanks het feit dat de meesten onder u het zonder fouten kunnen opnoemen, een belangrijk gegeven.

I&R regelgeving

Het zal u bekend zijn dat het houden van kalveren is gebonden aan overheidsrichtlijnen voor onder andere dierregistratie en –administratie: de I&R regeling. Hieraan verbonden is het voor het houden van dieren verplicht om hun verblijfplaats te registreren. Dit noemt men de meldingseenheid (ME). Voor deze meldingseenheid wordt een nummer gegeven: het UNIEKE BedrijfsNummer (UBN). Dat dit niet altijd zo uniek is komen we zo langzamerhand achter, de SKV signaleert althans fouten hierin. Om uit te leggen waarom het juiste UBN voor ons zo belangrijk is eerst een stukje historie..

2008: IKB kalveren

In 2008 is IKB kalveren 2008 in de benen gezet om onder andere de inzet van antibiotica meer verantwoord te doen plaatsvinden. Hier zitten allerlei voorwaarden aan die u nu wel bekend zijn zoals behandelregistraties etc. etc. Als u aan de eisen voldoet ontvangt u een certificaat, zonder certificaat is geen IKB slachting mogelijk. Een van de andere eisen waaraan u als kalverhouder dient te voldoen is dat u gebruik maakt van een IKB-erkende dierenarts en dit vastlegt in een contract. De SKV controleert dit. Per UBN nummer dient een contract opgesteld te worden, dit is de eerste keer dat voor ons uw UBN nummer(s) belangrijk – en correct worden. Wij hebben de UBN-nummers zoals vermeld op de contracten overgenomen in ons computersysteem, verderop zal blijken hoe belangrijk dit is.

2010: Centrale registratie diergeneesmiddelen, Internet potal DAP Thewi actief

In het kader van het Masterplan Antibiotica Vleeskalveren, de grondslag voor IKB 2008, is een centrale database voor de registratie van aangeleverde diergeneesmiddelen op kalverbedrijven ingesteld. Doel is onder andere om de inzet van antibiotica op kalverenbedrijven te monitoren, trends op tijd waar te nemen, en daar waar nodig te signaleren als gebruik afwijkt. Dit op dwingend verzoek van de toenmalige minister van Landbouw om reductiecijfers te behalen, de bekende 50%.

Hiertoe is een voor alle diersoorten landelijk opererend systeem opgezet: VETCIS, wat zich nu (2011) langzaam uitrolt.
De sector heeft ook de handschoen opgenomen en een vergelijkbaar systeem opgezet om al eerder en slagvaardig aan de gang te kunnen gaan: INFOKALF, beheerd door de SKV. Dit is opgenomen in de IKB regeling waardoor de gegevens welke op uw logboek staan door ons doorgegeven moeten worden om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. Met deze aangeleverde gegevens worden kengetallen berekend waarmee het antibiotica gebruik op uw bedrijf geanalyseerd kan worden. Hiervoor heeft men een rekenregel ontworpen die u ook al enige tijd kunt terugvinden op onze Portal DAP THEWI: dierdagdoseringen.

 Zoals gezegd zijn wij, om aan uw en onze IKB-status te blijven voldoen, verplicht de medicijngegevens door te sturen naar INFOKALF. Dit dient te gebeuren op basis van het UBN, de tweede keer dat uw UBN voor ons, en indirect ook voor u, van groot belang is.

Correcte UBN bij ons bekend?

Dus zeer belangrijk is dat het bij ons geregistreerde UBN nummer voor uw kalverhouderij ook het actieve en juiste UBN nummer is. De SKV constateert momenteel dat er UBN-nummers actief zijn waar geen medicamenten op geregistreerd worden. Hierdoor kan uw IKB status in gevaar komen en kunnen wij zelfs geschorst worden!

Via de internet portal van DAP Thewi kunnen onze cliënten via toegangscodes de algemene bedrijfsgegevens en de gegevens per koppel op elk ogenblik raadplegen. Ook kunt u hier zien hoeveel dierdagdoseringen bepaalde koppels hebben ondergaan, met dien verstande dat gezien het nader afstemmen van de rekenregels deze wat kunnen afwijken van de (straks) officiële rekenregels, het is nog indicatief.Meer info kunt u terugvinden in het archief van nieuwsbrieven onder Nieuwsbrief juli 2010 “Internet Portal actief”.

1 april 2011 Controleer uw aan ons doorgegeven UBN(‘s) 

Op onze logboekbonnen (afgifte diergeneesmiddelen) staat uw bij ons geregistreede UBN, controleer dit. Als u meerdere UBN’s bezit, en deze actief gebruikt voor de kalverhouderij, kijk dan ook even na of het juiste nummer bij de juiste meldingseenheid vermeld staat. Dit is de derde keer dat uw juiste UBN voor ons van groot belang is. Zitten hier naar ons toe fouten in, meld ze ons dan, zodat wij dit kunnen aanpassen.Ook als er in de toekomst wijzigingen worden doorgegeven aan het LNV loket, vergeet ook ons niet in te lichten om onduidelijkheden te voorkomen en eventuele sancties door de SKV te voorkomen.

Gezondheidsdienst voor Dieren

Verder is het van belang dat zowel de koppeling tussen het UBN nummer en dierenartsenpraktijk bekend is bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Indien deze koppeling niet juist is, verzoeken wij u om dit recht te zetten. De Gezondheidsdienst voor Dieren is te bereiken op het nummer 0900-1770.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?