F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief april 2010: Blaasstenen

Praktijknieuws:

Even voorstellen:
Per 1 april zal Koen d’Hoe ons team komen versterken. Koen zal het komende jaar bij ons op zelfstandige basis werkzaam zijn. Deze samenwerking was noodzakelijk door de groei die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt.
Koen is eigenaar en dierenarts geweest bij Dierenartsenpraktijk Deurne. Hij was binnen deze praktijk hoofdverantwoordelijk voor de vleeskalveren.
Vanaf 1 april is het dan ook mogelijk dat Koen werkzaamheden op kalverbedrijven, die aangesloten zijn bij DAP Thewi BV, zal verrichten.
Daarnaast proberen wij zijn klanten indien het nodig is eveneens op een correcte wijze te bedienen.
Wij hopen met deze samenwerking onze service zo optimaal mogelijk te houden.

Portal Dap Thewi BV:Hierbij willen wij U mededelen dat dierenartsenpraktijk Thewi als eerste praktijk in Nederland het mogelijk maakt uw logboeken, bedrijfsbezoekverslagen en aanvullende docmenten op een overzichtelijk manier on-line aan u te verstrekken. Naar alle waarschijnlijkheid zult U de komende maand een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen via de mail. Hiermee krijgt U toegang tot Uw bedrijfsinformatie. Tijdens ons symposium bent U al op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling en de werking van deze portal. Aan een rechtstreekse koppeling met de site van Dap Thewi BV wordt de komende periode hard gewerkt.

Symposium:Het symposium van 1 april is door ons als een succes gezien, de opkomst was boven verwachting en de sfeer was gezellig. Wij hopen dat u  het symposium net zo ervaren heeft als ons.

Urolithiasis (Blaasstenen)

Blaasstenen geven bij het rund niet altijd problemen, maar in sommige gevallen lopen deze stenen vast in de urinebuis bij de het kalf (alleen stierkalveren!). Hierdoor kan het kalf zijn urine niet meer kwijt.
Indien een kalf last heeft van blaasstenen ziet men een kalf die staat te dribbelen, slechts kleine hoeveelheden urine per keer laat lopen of alleen staan te persen zonder tot productie van urine te komen en vaak buikpijn. Als men bij de penis kijkt ziet men soms wat gruis zitten aan het uiteinde. Gaat uiteindelijk de urinebuis dicht zitten dan zal bij stieren door de druk in de meeste gevallen de pisbuis kapot scheuren en loopt de urine onder de huid (vaak onder de buik en rond de pisbuis). Het kalf vertoont een “zuchtbeeld”. De verschijnselen zoals hierboven beschreven zullen dan grotendeels vaak tijdelijk zijn verdwenen. Door de urineophoping onder de huid zal de huid vaak gaan afsterven. Dit proces duurt vaak te lang en indien niet ingegrepen wordt zal het dier blaren in de bek krijgen, hersenverschijnselen vertonen, en uiteindelijk aan de gevolgen van de obstructie sterven. (Vergeet niet dat een kalf via de urine zijn afvalstoffen kwijt moet en als dat niet gebeurt zal het kalf zichzelf vergiftigd).
Het vlees van zo’n kalf zal afgekeurd worden, doordat het vlees naar urine ruikt.
Dus indien men dit beeld ziet zal door de dierenarts chirurgisch ingegrepen moeten worden en er zal een goede behandeling ingesteld moeten worden, anders zal het dier sterven of in ieder geval zijn economische waarde verliezen.

De afgelopen periode zijn door ons meerdere kalveren met dit probleem behandeld.

Het ontstaan van stenen in de urinewegen is vaak een oorzaak die ligt in de stofwisseling van het kalf. Deze stofwisseling kan beïnvloedt worden door bijvoorbeeld het rantsoen, water en afwijkingen binnen in het kalf. Een andere mogelijke oorzaak is een ontsteking aan de urinewegen.
Blaasstenen worden vooral waargenomen bij kalveren vanaf een leeftijd van 4 maanden en dan voornamelijk bij kalveren die gevoerd worden met produkten waarbij fosfor (P) aan de hoge kant zit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rantsoenen waarbij veel granen of maïsgluten in aanwezig zijn. Deze fosfor  vormt samen met  de uitgescheiden calcium, magnesium en ammonium een neerslag. Vooral de hoge pH van de urine werkt dit bij de kalveren in de hand. De neerslag die gevormd wordt is in de meeste gevallen struviet of magnesiumammoniumsulfaat. Deze neerslag is vaak zeer fijn (kruimeltje aan de penispunt), echter kan het vaak tot stenen uitgroeien met een diameter van ongeveer 1 cm.

De behandeling voor een individueel kalf bestaat uit een chirurgische ingreep aangevuld met een behandeling van antibiotica. Verder moet het kalf voldoende makkelijk water van goede kwaliteit tot zijn beschikking hebben (zorgt voor spoeling)

Indien bij een koppel meerdere kalveren hier last van hebben of als er bij diverse kalveren  steentjes aan de penispunt aanwezig zijn, moet het rantsoen een keer goed doorgelicht worden. Vooral de verhouding calcium en fosfaat is van belang. De ideale verhouding is 2:1 Bij minder calcium is de kans op het ontstaan van blaasstenen groter.
Naast het rantsoen is de wateropname van essentieel belang. De afgelopen periode hebben we namelijk ook te maken gehad met zeer koude periodes, waardoor de het water kouder is dan normaal. Door het koude water wordt er door de kalveren minder gedronken.

Bij acute koppel problemen kan overwogen worden om tijdelijk de urine aan te zuren of de nieren goed door te “spoelen”. Dit  kan bewerkt worden door ammoniumchloride toe te voegen of het toedienen van natriumchloride. Let dan wel op dat de drinkwatervoorziening optimaal is

Aanmelden voor de nieuwsbrief?