F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Natuurlijk gedrag kalveren

Runderen zijn van oudsher vluchtdieren, die in groepen leven. Deze groepen bestaan uit koeien, kalveren en een enkele stier (tijdens het voortplantingsseizoen). Buiten het voortplantingsseizoen leven stieren solitair (alleen). Jonge stieren (tot 1 jaar) leven gezamenlijk in een aparte groep.

De baas in de groep is niet altijd de stier, maar vaak de koe die het langst in de kudde zit. De stier zorgt wel voor rust in de koppel en bewaakt het leefgebied.

In de kalverhouderij gaat het om jonge stieren tot 1 jaar leeftijd. Dit zijn dan groepen die te vergelijken zijn met de hierboven genoemde jonge stieren inclusief rangorde en kuddegedrag.

Kuddegedrag is al aanwezig bij groepen van 5 dieren. Bij groepen van 50-70 dieren raken runderen het overzicht kwijt en herkennen ze niet alle aanwezige dieren meer.
Het kuddegedrag uit zich in samen spelen,het verzorgen (likken, dit zorgt voor rust) van elkaar, maar ook gelijktijdig eten,drinken,herkauwen en rusten. De kalveren willen zoveel mogelijk alles gezamenlijk uitvoeren.

De rangorde wordt bepaald door confrontaties met de koppen. Het bepalen van de rangorde in een nieuwe samengestelde groep neemt over het algemeen 1-2 dagen in beslag. Dit is een redelijke stressvolle periode. Na het vaststellen van de rangorde weet ieder dier zijn plek en zijn er ook vriendschappen gesloten. Een dominant dier kan (na het vaststellen van de rangorde) via kleine signalen afgeven dat een dier met een lagere rangorde zijn plaats moet kennen tijdens het eten en drinken. Hierdoor kan het zijn dat een dier, die laag in de rangorde staat, niet met de rest mee mag eten/drinken. Het gevolg hiervan is dat hij later alleen aan de bak staat te eten, als de rest al gegeten heeft. Dit dier zal altijd sneller en minder eten (vanwege de stress, die hij ervaart) en dus ook minder groeien. Sorteren is dan van belang. Het sorteren moet echter gezien het bepalen van de rangorde en de stress, die ermee gepaard gaat, in alle rust plaatsvinden.

Klein feitje: u, als veehouder, maakt onderdeel uit van de kudde. Uit onderzoek is gebleken dat kalveren bij een evenwichtige veehouder, ook rustiger , minder angstig, minder agressief en meer positief gedrag vertonen.

Oftewel zorg voor rust en regelmaat in de stal!

Bronnen: levendehave.nl; Voersignalen (Hulsen)

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?