F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Melkmonstername – en watermonstername

Wijziging verplichte melkmonstername

Alleen bedrijven in de actie-fase (“rood”) dienen 1 x per kalenderjaar een melkmonster te laten nemen voor onderzoek op Enterobacteriën. Dit moet nog steeds gebeuren door een externe monsternemer die hiervan een verklaring opstelt.

De melkleidingen dienen nog steeds door iedere kalverhouder wekelijks gereinigd te worden. Hiervan dient een register te worden bijgehouden met de datum en de naam van het reinigingsmiddel. Via de SKV worden steekproefsgewijs monsters genomen van het voersysteem. Als er antibiotica gevonden worden, wordt dit terug gekoppeld aan de kalverhouder. Onder melkleiding worden zowel de leidingen als de (rijdende) menger, voerslangen en drinkautomaten verstaan.

Wijziging wateronderzoek

Bij gebruik van een koud watervat of bron dient minimaal 1 maal per kalenderjaar een analyse plaats te vinden of het water geschikt is als vee drinkwater. Dit moet gebeuren zoals beschreven in bijlage 8 betreffende wateronderzoek.

Bij iedere kalverhouder dient nu ook 1 x per kalenderjaar aan het einde van de waterleiding  een analyse plaats te vinden of het water geschikt is als vee drinkwater, zowel bij een eigen bron als bij leidingwater. Ook dit onderzoek beslaat zowel bacteriologisch als chemisch onderzoek zoals beschreven in bijlage 8.

Indien het water ter hoogte van de kalveren >1000 kve bevat bent u verplicht hierover een plan van aanpak op te stellen met de dierenarts en aantoonbaar te maken dat u hem hierover heeft geïnformeerd.

De watermonstername mag door de kalverhouder zelf gebeuren maar het moet onderzocht worden door een NEN EN 17025 geaccrediteerd laboratorium. Hiervoor gelden strikte eisen wat hygiëne en transportduur betreft. Informeer bij het laboratorium van uw keuze.

Let op dat sommige labo’s van ieder monster 2 monsterpotjes wensen. Voor ons is het niet mogelijk watermonsters te nemen omdat we niet kunnen garanderen dat de tijd tussen de monstername en de aankomst op het laboratorium binnen de norm valt en het monster niet geschikt meer is.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?