F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Medicijnen wetgeving: nieuwe UDD regeling

Inmiddels zijn per 1 januari van dit jaar een paar wijzigingen doorgevoerd in de UDD-regeling welke als knelpunt ervaren werden. Zo is het niet meer nodig om 2e keus antibiotica 14 dagen na voorschrijven te verwijderen. U mag ze opslaan, maar niet zonder voorschrift van de dierenarts inzetten.

Hoog – en laag risico periode

Dit heeft wel geleid tot wijzigingen met betrekking tot het verplichte (“reguliere”) bezoek. In de oude regeling was dit een maal per 3 maanden. Dit is voor de rosé-afmestbedrijven gelijk gebleven, echter voor blankvlees en rosé-opfok is er een verplichting bijgekomen: de hoog-risico periode. Deze start bij aankomst van het eerste kalf en stopt 6 weken na binnenkomst van het laatste kalf. Dit geldt overigens per opfok eenheid. In deze periode dient de dierenarts een maal per twee weken verplicht het bedrijf te bezoeken. Het eventueel voorschrijven van een 2e keusmiddel kan tijdens dit bezoek plaatsvinden en is geldig tot het volgende bezoek. In de periode daarna, de zogenaamde laag-risico periode geldt de oude regeling: een maal per 3 maanden.

Contactmoment

Hoe nu om te gaan met een mogelijk 2e keusmiddel wat nog op voorraad staat? Hiervoor is het contactmoment in het leven geroepen: als u geconfronteerd wordt met een ziek dier en de aandoening staat op het behandelplan dan dient u bij inzet van een 2e keusmiddel contact op te nemen met uw dierenarts. Deze kan dan beslissen om of langs te komen of om een toepassingsvoorschrift op te stellen. Met dit voorschrift kan en mag u dit dier behandelen, eventueel ook gelijksoortige patiënten. Let op: de dierenarts dient wel een geldigheidstermijn van dit voorschrift aan te geven. Zonder toepassingsvoorschrift geen behandeling dus met een 2e keusmiddel.

Het lijkt allemaal wat omslachtig, het gebruik van tweede keus middelen is al wel gedaald, maar de inzet en gebruik van tweede keus middelen blijft nodig voor het acuut behandelen van zieke kalveren. Deze noodzaak wordt besproken in het bedrijfsgezondheidsplan en vastgelegd in het bedrijfsbehandelplan.

Geen wijzigingen in voorschriften kritische antibiotica (3e keus)

Ook in Vitaal kalf is het niet toegestaan om de Cephalosporinen ( kritische of derde keuze antibiotica zoals Cobactan en Excenel) te gebruiken, want deze worden gereserveerd voor humaan gebruik. Onder strikte voorwaarden mogen nog wel fluoroquinolonen ( Baytril, Kariflox ) gebruikt worden. Er dient dan wel ( wettelijk) verplicht een onderzoek gedaan te worden waaruit gevoeligheid voor dit middel blijkt alsmede een ongevoeligheid voor andere 1e en 2e keus middelen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?